Eri eqa’lenelab’ tajin ketijoxik che kekunaxik yowab’ pa aninaqil

393

Eri eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), e ajya’olchajinik pa le Ministerio rech ri Ministerio rech Gobernación, xetijox k’ut rech kekunanik pa aninaqil chi ke e yowab’ ri’, xetijox kumal ri Comisión rech Gestión rech Q’atel K’axk’olil rech ri taqawokajnem ri’, rech e ajq’atel rech ch’ich’ kakisolkopij kib’ pa taq nimab’e ri’ xuquje’ rech keta’m ja ri ub’anik kakib’an che kikunaxik ri e yowab’ pa aninaqil ri’.

Eri Álvaro Aldana, ajch’ob’onel rech K’amal b’e rech Gestión Ambiental, rech ri K’amaw b’e rech  Cholchak rech ri Gobernación, xuya’ ub’ixik man k’a te ta nab’e mul ri’ kab’an we k’uttijonem ri’, xa’rumal are wa’ uwach le chak patan ri Taqawokajnem ri’ rech Uq’atexik ri K’axk’olil pa Tinamit ri’ (CONRED).

 “E wari’ ri b’anow tijonik chi ke rajchak ri’ chi rij ri unimal uwach ri ya’b’al nab’e taq ilonem chi ke e yowab’ ri’. Ri ya’talil kumal ri Bomberos Voluntarios” xcha’ ri Aldana.

Victor Bonilla, de la Unidad de Capacitación de Recursos Humanos, del Ministerio de Gobernación, Eri Víctor Bonilla, rech ri Unidad rech Capacitación rech Recursos Humanos, rech ri Ministerio rech  Gobernación, xuya’ ub’ixik ucholaj che are wa’ k’o nim kupatanij chi ke ri ajchak ri’ ketijox chi rij ri eta’manik rech kakikunaj yowab’ pa aninaqil ri’, kojpa’ wexa’ k’o jun kiq’aj ub’aqil, wexa’ k’o kiporotajik xuquje’ wexa’ k’o jun kataqataj che k’aqb’alil, are kakikunaj panoq aretaq maja’ ke’opan na ri e ajyakol taq yowab’ ri’.

 “Eri eqa’lenelab’ ri’ e are e kojom pa ya’olchajinik pa le taqawokajnem ri’ pa juntir ri’ xuquje’ rumal ri’ e ek’owinaq pa tijob’al chi rij ub’anik ri kichak ri’” xcha’ ri Bonilla.

COMPARTIR