Katajin utoq’ixik ya’b’al pwaqil rech tojb’al uchak ri CAIMUS

358
SONY DSC

Are rech b’a’ eri Wokajil rech Tob’anik chi ke ri Ixoqib’ che ri kiraqom k’ax ri’ (CAIMUS), rech kechakun pa we amaq’, rumal ri’ eri q’atb’altzij rech ri Ministerio rech Gobernación xkiya’ kitzij rech kakitoq’ij uwach uya’ik ri pwaqil rech tojb’al uchak patan ri wokajil jachakunb’al ri’.

Eri taqawokajnem rech ya’olchajinik pa amaq’ ri’ xuya’ ub’ixik ri xchomaxik pa le molin ib’ chomanik kumal ri’ viceministro rech q’atel k’ax, Axel Romero, ri diputada rech ri Wokajil Taqanib’al Alianza Ciudadana, Delia Back, ri rajchak ri CAIMUS  xuquje’ ri k’amal b’e rech ri Ministerio rech Finanzas Pública xuquje’ ri k’amal b’e rech ri Nim Q’atb’altzij rech ri Derechos Humanos ri’.

Eri Romero xuya’ ub’ixik chi rij xnajtib’ xya’tal pa usaqil ri pwaqil rech ri CAIMUS, are wa’ xk’ulmatajik rumal ri ub’anikil uya’ik ri pwaqil rech tojb’al chak patan ri’.

“We pwaqilem ri’ xk’oji pa uq’ab’ ri Wokajil Ajchajil Tinamit xuquje’ ri xk’am loq rech kaq’axaxik pa le K’amow ub’e ri Wokajil rech Q’atel K’ax pa komon Winaqil ri’, che ri are wa’ taqim panoq uya’ik utzilem che pa taq ri wokajilal ri’. Ronojel anima’ k’ut xtz’aqatisax unimaxik ruk’ ronojel ri tam kajachik rech kak’oji pa saqil ri’ ruk’ ri pwaqil che ri kutoq’ij rumal ri Contraloría xuquje’ are xunajtib’saj rech xya’tajik ri’”, xcha’ ri viceministro.