Xya’taj pa utaqib’al rech kakoj pa upatan ri Nimab’al pa Amaq’ rech pa le 2018

367

Eri e ajchomanelab’ rech ri Komon Chomanik pa Tinamit rech Nimab’al pa Amaq’ ri’,  xya’taj pa utaqib’al kumal rech kakojik pa upatan le taqanik ri’ pa le 2018, rech katerenb’ex ri jun uchomaxik ri’, rech pa le cholchak ri’ eri alab’om alitom k’o 18 pa 24 kijunab’ rech kakiya’o nimab’al pa amaq’ ri’, jeri’ xuya’ ub’ixik ri viceministro rech Gobernación, Axel Romero.

Eri Romero xuya’ ub’ixik ri’ che karaj na kaya’ pa uk’utik xuquje’ pa uya’talil rech kakoj pa upatanil ri’ pa taq ri nik’aj chik taqawokajil ri’ che ri e k’o pa le komon chomanik ri’, are wari’ rech kaq’ansaj pa kajilab’al ri e ajchak ri’ xuquje’ ri cholchak rech kakoj pa upatan pa jun chik junab’ ri’.

“Eri uj tajin kaqachomaj che ri chakum chi rij k’a pa we q’ij ri’. Eri cholchak ri’ are tajin uya’ik rech kakoj pa upatan chi jujun taq junab’ ri’, rech pa jun chik junab’ ri’, eri wokajil pa amaq’ kakib’an na ri’ usolixik ri pwaqil tojb’al chak ri’ xuquje’ are kakiya’ pa k’utik ri rutzilem rech katerenb’exik upatanixikr i’ xuquje’ ri ronojel taq cholchak ri’ are katajin k’ut uchakuxik uwach xuquje’ are kanimarsaxik pa taq patan taqanem ri’”, xcha’ ri viceministro.

Chi kuwach ri taqawokajil ri’ che ri ya’tal chik ri cholchak chi ke ri’ e k’o ri’: le Superintendencia rech Administración Tributaria (SAT), le Ministerio rech Desarrollo Social, le Ministerio rech Agricultura, Ganadería xuquje’ Alimentación, le Ministerio rech  Cultura xuquje’ Deportes, le Ministerio rech ri Defensa, le Departamento rech Tránsito rech ri PNC, ruk’ nik’aj chik ri’.

Pa le 2017 xya’taj ri’ rech kakoj pa uchakuxik lajuj chi cholchak pa ronojel ri’, are wa’ rajil che ri tajin kikaj ri e ajkomon ri’ rech ri Komonb’al rech Nimab’al pa Amaq’ Tinamit ri’ pa le 2018.