Eri q’atb’altzij rech Gobernación xetatb’enik pa le Nimriqb’al ib’ rech Ya’olchajinik pa Amaq’ Nimatinamit ri’

488

Eri viceministros rech Gobernación, Axel Romero xuquje’ ri Walter Girón, xuquje’ ri Subdirector General rech Investigación Criminal, Stu Velasco xuquje’ ri K’amal b’e rech ri Wokajil Japache’, Nicolás García Fuentes, xetatb’enik pa le nimriqb’al ib’ ub’i’ “Ya’b’al uchuq’ab’ pa Amaq’ Nimatinamit rech ri Wokajil Japache’ ri’”, chi’ k’u ri’ xb’an wi rilik ri chakum chik uwach pa le q’atel b’anow k’ax ri’ pa we amaq.

Pa le chomanik rech q’atel b’anow k’ax ri’, eri urox viceministro, Axel Romero, xuya’ ub’ixik ucholaj che k’o nim kupatanij ub’anik uwokik ri jun cholb’al chak rech b’anow chomanik pa le ya’olchajinik winaqil pa taq kijuyub’al katinamit ri’ xuquje’ pa le q’atel b’anow k’ax ri’, xuquje’ are wari’ kub’an utz che uwokik ri chakunik chi kuwach ri Unidad rech  Prevención Comunitaria pa le q’atel k’ax ri’ ruk’ ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’, pa ub’eyal uchak upatanil ri Subdirección rech Q’atel k’ax rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’.

Pa le ub’anikil ri ya’olchajinik pa uwachwujil pa kemamtzij ri’, eri Walter Girón, viceministro rech Tecnologías rech ri  Q’axaltzijol ri’, xuya’ ub’ixik che sib’alaj rajawaxik qastzij k’ut kab’an uchomaxik wari’, xa’rumal eri b’anow k’ax xib’inik pa uwachwuj pa kemamtzij ri’ xuquje’ ri nik’aj chik b’anow k’ax ri’ man kunimaj ta tzij ri’ are xaq kumin rib’ xuquje’ rumal ri’ rajawaxik kaq’atexik ri’.

 “Ronojel q’ijri’ eri winaqib’, eri wokajil ajpoq’sal pwaq meb’il ri’ uj k’o k’ut pa raqow k’ax pa uwachwuj pa kemamtzij ri’, rumal ri’ k’o nim upatanil kachomaxik ri ya’olchajinik pa uwachwuj pa kemamtzij ri’. Rumal ri’ kojtajin che ub’anik jun ub’eyal ub’anikil ri ciberseguridad ri’ ruk’ utob’anik Estados Unidos, rech b’a’ pa Nimatinamit Iximulew ri’ eri q’atb’altzij k’o chi rij kiq’atexik ri b’anow k’ax pa uwachwuj pa kemamtzij ri’” xcha’ ri Girón.

Eri nik’aj chik uwachtzij chomatal uwach pa le nimriqb’al ib’ ri’: are ri’ ya’olchajinik chi saq che, xuquje’ pa we amaq’ nimatinamit ri’, ri patan chomanik rech q’atel b’anow k’ax ri’, ya’ltob’anik chi ke winaqil tinamit ri’ xuquje’ ri ub’anikil b’anow sak’ajil ya’olchajinem tzukunik ri’ xuquje’ chi’ xetatb’en wi ri k’amal b’e rech taq k’i wokajilal, ri kiwokom uwach ri Ya’olchajinik pa Nimatinamit ri’.