Eri meb’il esam pa kiq’ab’ ri k’ayin awan kunb’alil pa 2016 xok’ow uwi rajilab’al ri raqom pa taq le junab’ kanoq

385

We uwach ri ub’eyal cholchak ri kojom pa le kiq’atexik ri awan k’ayin kunb’alil pa we amaq’ ri’, eri q’atb’altzij rech ri Ministerio rech Gobernación, e kowininaq che uraqik k’i awan kunab’al ri’ je ri’ pwaqil pa 2016 ri’, man junam ta ri’ ruk’ ri xraq pa junab’ir kanoq.

Eri rajilab’al esam pa saq rumal ri taqawokajnel ri’, kub’ij che pa k’isb’al lajuj ik’ ri’, eri rajil ri jastaq raqom kuk’ ri k’ayin awan kunb’alil ri’ are Q 2 mil 995.3 millones, en k’u ri’ rajil ri cocaína raqom, xopan naj ri rajil ri raqom pa wuqub’ junab’ ri’, ruk’ ri 10 mil 750 chi pajb’alil raqom ri’.

Eri pwaq raqom chik pa taq le tzukunem ya’olchajinik ri’ rech q’atel ri k’ayin awan kunb’alil pa le 2016 ri’, xuya’ pa saq ri’ rech xb’antaj kowinem xraqik 6 millones chi pwaqil rech pa Iximulew ri’, ok’owinaq ri’ chuwach ri xraqik pa 2015, k’o ri xraqik pa 4.5 millones chi pwaqil ri’, junam rajilab’al ri xraqik pa dólares ri’, k’o retal ri’ ri xraq kanoq ri’, xa’rumal e pa we junab’ ri’ k’o chik 7.4 millones chi pwaqil pa dólares raqom chik, man junam ta ruk’ pa we uq’ijol ri’ rech junab’ir kanoq are chi’ xraqik 4.4 millones chi pwaqil pa dólares ri’.

Eri marihuana chupisam chik uwach opaninaq ri’ pa keb’ millones 936 chi raqam ichaj ri’, emu wa’ ri’ pa ronojel 2015 xaq xu’ wiri’ xraqik 1.5 millones chi raqan awan ichaj kunb’alil ri’.

Eri ya’b’al ub’ixik pa taq le ch’a’wib’alil rech antinarcóticos xuquje’ are uya’om pa saq ri komon chak kumal ri taqawokajil pa le chak patan ri’ pa le uq’atexik ri k’ayin awan kunb’alil ri’, je ri’ uq’atexik b’anom chi ke ri nuk’wokaj kamisanem ri’, rumal k’u ri’ eri q’atb’altzij kub’an jun ub’ixik k’asunik chi ke rech chakiya’ b’a’ loq ub’ixik ri b’anow k’ax ri’ pa le ch’a’wib’alil 1577 xuquje’ pa le 1561, xuquje’ pa le 110 rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’.

COMPARTIR