Katajin uchomaxik rech kakisolkopij ta chik ri ch’ich’ pa le kil’ometro 53.1 pa nimab’e pa Atlántico

519

Eri chomanik katajin ri’ are rech kaq’atexik rech kakisolkopij ta chik kib’ ri pa le kilómetro 53.1 pa nimab’e pa le Atlántico pa le juyub’ tinamit rech El Progreso, rumal ri’ eri viceministro rech Ya’olchajinik, Ricardo Guzmán Loyo xuquje’ q’atb’altzij rech ajchajil tinamit  xemolinik ruk’ ri Diputado Víctor Manuel Estrada pa le bancada rech ri Movimiento Reformador.

Pa we q’ij ri’ eri viceministro ri’ xerichb’ilaj jun molaj ajchomanelab’ rech ri Ministerio rech Gobernación ri’, xuquje’ ri q’atb’altzij rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit rech uchomaxik ri ya’b’al chajinik pa k’utb’e pa le juyub’ tinamit rech El Progreso qas chi la’ k’ut pa le kilómetro 53.1 ri’.

Eri taqim uchomaxik ri’ are rech kaq’atexik kakisokopij ta chik ri ch’ich’ chi’ xa’rumal kakiya’o ri winaq pa kamikal ri winaq tajin ke’ok’ow chi, xcha’ ri Viceministro ri’.

Eri kupatanij ri’, eri Guzmán xub’ij che ri’ uchak patan ri PNC xuquje’ ri Ministerio rech Gobernación ri’ are rech b’a’ kuto’ uwach kik’aslemal ri winaqilal xuquje’ rumal ri’ “Pa we q’ij ri’ xaqak’am ub’aqil qachak patan rech yab’al ilonem ri’, rumal ri’ xaqamaj ri cholchak patan ri’ rech Tijonem rech K’utb’e ri’, rumal ri Departamento rech Tránsito, (PNC) rumal ri’ xkimaj ukojik ri tojb’al mak ri taqom ukojik rumal ri Departamento ri’, chi ke ri winaq kakiq’eb’a’ ri q’axnik pa le nimab’e ri’ xuquje’ ri kakiya’ pa k’ax ri kik’aslemal ri winaqil chi’”.

Eri uterenb’exik ri Molin ib’ chomanik ri’

Pa k’isb’al rech ri’, eri Viceministro xub’ij che ri jun chik riqb’al ib’ chomanik are kab’an pa komon kuk’ ri q’atb’altzij re tinamit ri’ qas kuk’ ri’ ri rech Sanarate xuquje’ ri rech Sansare, eri tat diputado Víctor Manuel Estrada,  xe’usik’ij che pa  viernes 7 rech octubre pa taq lajuj kajb’al rech saqarib’al kakimol kib’ pa q’atb’altzij rechSanarate, rech kakiya’ ub’ixik chi ke ri e ajkalte’ib’ jas taq le chak xk’amataj uq’ab’il pa le B’anol Taqanib’al xuquje’ ruk’ ri Ministerio rech Gobernación pa le reqale’nib’al ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ xuquje’ kuk’ ri q’atb’altzij re tinamit rech kakimol kib’ che uchomaxik ub’anikil ya’olkub’sib’al k’u’x pa nimab’e ri’ rech kakub’isaxik uwach kik’aslemal ri winaqil chi’.

 

COMPARTIR