Xaq’ansan ri lakam amaq’ pa le Nimaq’ij Tzoqopib’alil chuwach Nim Rachoch ri Taqawokajnem ri’

661

Ruk’ jun nimalaj wiqonem, q’ojomanem, ruk’ nik’aj chik loq’ jastaq xkojik, b’ixonik pa Iximulew xuquje’ ruk’ k’i k’utb’al xb’an chi rij ri unimaq’ij tz’aqtisab’al ujunab’ amaq’ tinamit ri’ are ri’ xb’an pa raqan rachoch le Taqawokajnem rech Ya’olchajinik pa Amaq’, aretaq ri eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit xkiq’ansaj pa kaj ri Lakam Amaq’ chuwach ri Ministerio rech Gobernación ri’.

Aretaq eri k’o pa uk’exel ri Ministro ri’ le tat Mario René Álvarez Galán, rachi’l ri K’amal b’e rech ri Recursos Humanos, Ethel Sabrina Granados e are qas xek’oji chuwach ri Acto Cívico xb’an chi’ rumal ri 195 ujunab’ xutz’aqatisaj alaxinaq ri Amaq’ Tinamit ri’ chi’ ri xe’opan wi’ konojel rajchak ri Taqawokajnel rech Ya’olchajinik ri’ rech xe’opan che ubixoxik ri loq’ Ub’ixonem Amaq’ Tinamit ri’.

Aretaq xya’taj ub’ixik jub’ik tzijolil chi rij ub’anikil xb’anik aretaq xk’utun uloq ri jun Tzoqopib’alil ri’ aretaq xresaj rib’ pa uq’ab’ ri España rumal ri’ eri Álvarez Galán, xuya’ utzijol che ri jun tzoqopib’al ri’ are retalil jun chik banikil, b’antajil, chakub’al, kojb’al rech pa amaq’el kak’aslemal pa le tinamit winaqil ri’.

 “Rumal ri’ sib’alaj rajawaxik k’ut kab’an jun nim ch’ob’ow uchomaxik uwach ri utzijob’exik ri k’aslemam pa Iximulew ri’ rech qas kach’ob’ik man ruk’ ta itzelal rilik ri’ xuquje’ man ruk’ ta jun kojb’al q’ijb’al ri’, are pa jikomal usaqil ri winaq kakiloq’oq’ej pa kanima’ we Iximulew ri’, ri kakiloq’oq’ej pa kanima’ kib’ach’il ri’ xuquje’ rech man kakiya’ taj kb’an k’ax che rech katz’ilox uwach tane’ je ri’ pa junalik”, xcha’ ri k’o pa uk’exel ri Ministro ri’.

Xuquje’ xuya’ chik ub’ixik “Man k’ot jun winaq xaq tane’ pa utukel k’o kuch’ob’o ri’, man k’ot jun winaq kukoj tane’ aq’ij, man k’ot b’a’ jun xaq tane’ k’o jun utz kutzukuj rech kuya’ tane’ chawe, man k’ot b’a’ jun kuya’ tane’ utzil chawe, ri at k’o katkowin kab’ano, eri uk’aslemal jun ri’ man k’ot jun chik kak’oj tane’ rib’ che kojpa’ at”.

Xilik chinaq retz’b’axik amaq’ kch’akan ri’

Eri jun cha’onem ri’, are wari’ jun nim ch’ob’ow xuya’ chik chi ke ri e ajcho’nel ri’ pa le k’axalaj chomanik xkib’an chi rij ri e ajch’akonel ri’ chi rij taq ri k’utb’alil uwach amaq’ xb’antaj ri’ pa le uch’ob’ik chinaq ri kach’akon chi ke ri’, je ri’ utzijol xuya’o ri K’amal b’e rech ri Recursos Humanos aretaq xuya’ ub’ixik che e oxib’ chi ke ri k’utb’alil ri’ xecho’ik chi kuxo’l ri waqxaqib’ chi ke ri’.

Eri uwach Amaq’ xwiq kuwach ri xech’akonik chi’, e are k’u ri’ ri xewiqik rumal ri Dirección rech Asuntos Internos, nab’e xch’akon chi ke ri’, te k’u ri’ chik eri rech ri Archivo Histórico, are ukab’ ch’akonel, xuquje’ eri urox chik xch’akonik eri rech ri Dirección rech Servicios Administrativos xuquje’ Financieros (DISAF), xcha’ ri k’amal b’e ri’.