Eri Carolina Miranda kub’ij “K’o k’i taq tijob’al chuq’ab’ nub’anom pa wachoch xuquje’ are wa’ in resam pa saq ri’”

296

Ruk’ ri uchak in are Abogada y Notaria, we kamik ri’ are K’amal b’e rech Migración, k’o jun alaj ral ali jo’ob’ ujunab’, sib’alaj kaq’utut ranima’ q’alaj che koq’ij aretaq xutzijoj che utijom nimak’ax ri’ rumal aretaq xutijoj rib’ xuquje’ rumal unimaxik uchak patan ri’ pa k’iyalaj taq junab’ chik, pa le wokajil katajin wi che chak ri’.

¿Jarpa’ junab’ chik kattajin che chak pa le Ministerio rech Gobernación?

Ruk’ nimalaj ki’kotem chuwe are kinb’ij che k’o chik lajuj junab’ kintajin che chak pa le taqawokajil ri’, pa k’iyalaj taq uwach ri nuchak nub’anom ri’, are xinmaj loq pa le subdirección rech ke’il wi winaq kipetib’al naj chi’ k’u ri’ xink’oji wi che chak patan rech abogada, te k’u ri’ xinq’axik pa le Relaciones Migratorias Internacionales rech xinchakun kuk’ ri winaq e refugiados che ri kepe pa we amaq’ ri’ rech kakito’o kib’ chi’ rumal k’ax kib’an chi ke taq katinamit ri’.

¿Jas ab’anom rech kawil awib’ at nan ruk’ ri achak ri’?

Jacha’ in nan ri’ ri in kinchomaj kinb’ij che k’o nim utzil nuraqom pa nub’antajil in ixoq ri’, k’o nim tewchi’nik ya’tal chuwe xuquje’ ri in in ixoq in ajchak xuquje’ k’o nutijob’alil pa nuk’aslemal ri’ utz b’a’ kinb’a che juntir nuchak ri’.

¿Jas chi k’ax awilom pa le achak ab’anom pa le ya’olchajinik ri’?

Aretaq xinmajo ruk’ nuchak ri’, are wari’ xa’b’a’ maltyox che ri Ministro Rivas Lara, are wari’ k’o nim retalil chuwe in pa nuchak patan ri’ pane’ b’a’ k’o chik nuk’aslemam naj junab’ chik pa le Migración, man junam taj jun k’o pa le xaq ajchak cho kak’oji jun pa ke K’amow b’e ri’ xa’rumal k’o nimalaj tijob’al chuq’ab’ chi’.

¿Jas katzijoj ri’ chi rij le achak ab’anom pa le Taqawokajil ri’?

K’o jun q’ij kanoq che ri wachijil xub’ij wi jun ixoq pa jun nimak’ayib’al ri’ (man reta’m ta uwach ri’), che pa Migración xuril wi jun ali ukojom ratz’iyaqb’al ri’ are k’ut ri ali ri’ xchoman rech aretaq xk’oji chi’ pa we amaq’ rech xuchomaj uwuj rech xb’e ri’ are wari’ xb’antaj k’i junab’ chik ri’ ri are xub’ij che sib’alaj kaki’kotik pa ranima’ ruk’, man reta’m taj che we in ri’ in rixoqil ri wachijil ri’.

¿Jas una’ik jun q’ij chak pa le Wokajil rech Migración?

Rin in are kinmaj nuchak pa taq le wuqub’ kajb’al rech saqarib’al, rech kinwil k’ut ronojel uwach nuchak nutaqkil ri’, are kinsolij uwach taq wujil, kine’ pa taq riqb’al ib’ chomanik, kinterenb’ej rij ronojel taq cholchak che ri kintajin che uchakuxik ri’ xuquje’ aretaq kink’is jun q’ij chak ri’ che utaqik k’I taq wujil ri’, xuquje’ k’o wujil kinjuch’ uwach k’o che kink’is pa le b’elejeb’ kajb’al rech chaq’ab’ te k’u ri’ kine’ pa wachoch rech kinb’ano chik nutaqkil ri’.

¿Jas kakichomaj le awachalal chi rij ri achak ri’?

Ri wachalal ri’ e are qas e k’o pa wanima’, wet mat b’ik kintito’o kinkowin ta ri’ kinwil nuchak patan ri’. Ri e are kakich’ob’o che are wari’ jun nim k’iyemal che jun winaqil xuquje’ we k’o qatijob’al k’o ri’ ri qachak qapatan qataqkil kab’an ri’.

¿Jas kawaj kab’ij chi ke ri ixoqib’ e nan kechakun pa le Mingob’ ri’ xuquje’ pa juntir taq uq’ab’il ri’ pa le kanimaq’ij ri’?

Chi ke konojel taq ri ixoqib’ e nan kechakunik ri’ pa le nimalaj taqawokajil ri’ ruk’ uloq’ob’al wanima’, sib’alaj kinkajmaj kilik, kenuloq’oj kenunimaj pa wanima’ ri’, rumal ri’ kinb’ij chike konojel che kinch’ob’o ri k’ax ri tijob’al chuq’ab’ kakib’an ri’ pa taq le kichak kipatan ri’ xuquje’ pa le kib’antajil rumal e loq’ taq nan ri’, k’o nim uwach kitaqkil tajin kakinimaj ri’, emu wari’ ya’tal chaqe qonojel kujkowin che ub’anik ri’.

COMPARTIR