Acción Preventiva

Más noticias de Utzijol pa K´iche´

Eri Migración xopan pa riqb’al ib’ rech chomanik chi kij winaq...

Pa keb’ q’ij ri’ kab’an pa Brasilia, Brasil ri Riqb’al ib’ rech Chomanik rech Latinoamérica xuquje’ pa Caribe ri’ rech jun b’anow nimatob’anik rech...