Más noticias de Utzijol pa K´iche´

Eri Antinarcóticos xkiraq awan ichaj tikom pa waqxaqib’ aldeas rech San...

  Eri q’atb’altzij rech ri Ministerio rech Gobernación pa le kchak patan ri eqa’lenel antinarcóticos rech ri Subdirección General rech Análisis xuquje’ Información Antinarcotica (SGAIA)...