Acción Preventiva

Más noticias de Utzijol pa K´iche´

Eri Wokajil Ajchajil Tinamit eri kajilab’al pa 45 mil chi eqa’lenelab’...

Wari’ are rech uya’ik uchuq’ab’ ri ya’olchajinik winaqil pa amaq’ tinamit ri’, rumal ri’ eri Wokajil Ajchajil Tinamit –PNC- uchomam chik che e 5 mil...