Más noticias de Utzijol pa K´iche´

K’o jun nimalaj ilonem chajinik pa ronojel taq japache’ rech pa...

  Kojtajin b’a’ che jun nimalaj komon chajinem kuk’ ri Wokajil Ajchajil Tinamit pa le jun cholchak rech ya’olchajinik pa taq le 21 japache’ tz’apib’al...