K’o jun wokaj chomanik xkojik rech kojb’al rech Ub’eyal Q’atel K’ax pa Tinamit ri’

497

Eri Viceministro rech Q’atel B’anow K’ax, Alex Romero are xuk’am ub’e ri nab’e riqb’al ib’ rech ub’anik riUb’eyal Q’atel B’anow K’ax pa Tinamit ri’  are wa’ rech kakojik pa juntir juyub’ tinamit ri’ pa taq le kajib’ junab’ petinaq ri’.

Pa le k’uttijonem ri’ xek’oji ri k’amal b’e rechri Urox Viceministerio rech Gobernación, rech ri Subdirección rech Q’atel K’ax rech ri Wokajil Ajchajil re Tinamit, rech ri Secretaria Técnica rech ri  Consejo Nacional rech Ya’olchajinem, rech ri Gabinete rech Desarrollo Social xuquje’ rech ri  Secretaría rech Política Criminal rech ri Ministerio Público, xuquje’ ruk’ utob’anik ri’ ri SEGEPLAN, rech utaqim kajunumisaxik ri chomab’al rech ri kayakik ri jun nimalaj ub’eyal chak patan ri’.

Eri Viceministro Romero xuya’ ub’ixik che ri jun ch’ob’onem rech b’anow uchomaxik we jun ub’eyal chakunem ri’, are etalil ri’ xuquje’ are rech kuya’o jun uk’olib’alil b’anikil rech q’atel k’ax ri’ chuxo’l taq ri uchomaxik tinamit ri’ rech k’o uk’iyemal xuquje’ rech k’o no’jinik ya’olchajinik kub’sib’al k’u’x ri’.

Ruk’ ri b’anob’al rech we jun ub’eyal chakunem ri’ katzukuxik rech kaya’ pasaqil ri uchak patan ri taqawokaj ri’ pa uchomaxik q’atel b’anow k’ax ri’, xuquje’ rech kajunumisaxik ri cholchak ri k’o chik pa kiq’ab’ ri wokajil e k’o pa taqawokajil ri’ rech uq’atexik uchuq’ab’ raqon k’axk’olil ri’ pa taq le juyub’ tinamit ri uk’ulmatajem wi are ri’ qas e ya’tal pa ya’olchajinik ri’

Are wa’ le nab’e uwach uwokib’alil ri cholchak ri’, ri are keyex che rech kachomatajik pa oxib’ ik’ ri’ ruk’ uya’ik pa k’utb’al rech pa tinamit ri jun cholchak kapatanixik ri’, xcha’ ri Romero.