Eri b’anol k’ax xch’ob’otaj kuwach rumal retal uwi’kiq’ab’

424

Eri uwachinik ri utzalaj chak xb’antaj rumal ri Unidad rech Sistema Automatizado rech Identificación rech Huellas (AFIS), xb’antaj kowinem ruk’ uch’ob’ik ri k’i kuwach  ri b’anow k’ax rumal retal uwi’q’ab’aj ri’, jeri’ ub’ixik ucholajil xuya’o ri Coordinadora rech ri Unidad AFIS rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit, Roxana Alvarado Marcos ri’.

Eri Roxana Alvarado pa le rachoch taq ri PNC zona 6.

Eri Alvarado Marcos xuya’ ub’ixik ucholajil che ri AFIS are ri’ jun nuk’wokaj rech kuq’alajisaj uwi’q’ab’aj ri retal uwi’q’ab’aj ri’ xuquje’ rech ilob’al pa uq’ab’ rumal ri chakub’al rumal ri INL xuquje’ ri Embajada rech ri Estados Unidos, xuquje’ are pa le nab’e uwach ri’ che ri xub’an ri rech q’alajisab’al pa kab’lajuj taq kajb’al ri’.

Eri sib’alaj nim kupatanij are ri ub’i’ taq hits xuquje’ are chi’ che ri kaq’alajisaxik ri retal uwiq’ab’aj ri’ xuquje’ eri b’anow k’ax ri’ are kach’ob’otaj uwwach ri’.

“Eri jun hit are kuya’o kaq’alajisax uwach ri b’anow k’ax kamisanel ri’ che ri xopan che ub’anik k’ax pa le rachoch ri winaq xub’an k’ax che ri’, xuquje’ rech xok xareleq’aj jastaq pa le jun achochib’al ri’ xuquje’ pa taq le k’ayib’al rech k’o nik’aj b’anow uwach k’ax xub’an ri’”, xcha’ ri Alvarado.

Xuquje’ xuya’’o  ub’ixik che ri k’aqb’alil ri’ xuquje’ ri nik’aj q’alajisab’al rech ri xb’antaj pa le b’anow k’ax kamisanik ri’, are xtz’ilax uwach ri’ ruk’ ronojel taq le retab’alil rajawaxik ri’ xuquje’ ri kojb’al tzij ri’ rech man k’ot katz’ilowik ri retal uwi’q’ab’aj ri’ che ri jun chik winaq che man are taj ri kamisanelab’.

K’o ri xchomataj ri’

Chi rij taq nik’aj rech k’isb’al xchomax uwach ri’ are k’o uwach ruk’ ri jun ja ri’, chi’ k’u ri’ pa le uq’ij paxkwa’ eri e ajchoq’e xexim k’ut xuquje’ sib’alaj xech’ayik, xeleq’ax juntir kijastaq ronojel ri’, emu wa’ ri’ eri b’anol k’ax k’o retal xkiya’ kanoq chi’ pa le b’anow k’ax ri’, eri Sistema AFIS ri xch’ob’ow uwach utzijol rech te k’u ri’ xechapataj ni k’i ri’.

Eri e ajpatanel kiwokom uwach ri Wokajil AFIS ri’.

“Xuquje’ xb’antaj kowinem xch’ob’ik kuwach ri nik’aj b’anol k’ax che xkichap keb’ ixoqib’ rech xkib’an k’ax chi ke ri’ pa jun ch’ich’ rech eqa’ninem che ri upetik ajsik che we amaq’ ri’ xuquje’ ri rachalal achijab’ taq xetzaq kanoq pa jun k’olib’em sib’alaj katz’iniw ri’ katukel xuquje’ pa k’isb’al rech ri’ eri nik’aj elaq’omab’ ri’ are xkeleq’aj b’ik ri ch’ich’ eqa’ninel ri’ xuquje’ are xkeleq’aj b’ik le ixoqib’ rech xkichapo xkib’an k’ax chi ke ri’”.

Pa k’isb’al rech eri Alvarado xuya’ ub’ixk che we chuxo’l uwach ri b’anow taq tzukno’jchak ri’ xeya’ pa q’alajisanik ri nik’aj molaj b’anol k’ax ri ub’anikil kakib’ano aretaq kewa’kat pa le jalajoj taq zonas rech pa uk’u’x nimatinamit ri’, emu wa’ ruk’ ri AFIS, xch’ob’otaj kuwach ri’ xuquje’ rumal ri’ xb’antaj kowinem xechapik rech xetaq b’ik pache’ tz’apib’al ri’.