Departamento de Tránsito de PNC imparte capacitación para implementación de controles de alcoholimetría

115