Katajin q’atel b’anow k’ax rech uq’atexik ri ch’ojinem k’o pa San Marcos ri’

348

Eri ya’olchajinik katajin rumal le Ministerio rech Gobernación ri’, we jeri’ kataq ub’anik ri Korlim Ya’olchajinik chi’ rumal ri Congreso rech ri Amaq’il, eri Francisco Rivas Lara, taqawokajnel rech ya’olchajinik pa amaq’ ri’, xuya’ ub’ixik ri’ che k’o jun nim wokajil ajchajil tinamit keraqataj pa taq le juyub’ tinamit rech Ixchiguán xuquje’ pa Tajumulco ri’.

“K’o k’i e ajchajil tinamit chi’, xuquje’ ketajin che q’atel k’ax chi’, ketajin che ya’olchajinik, che utzukuxik uwach ri b’anow k’ax kamisanik chi’, are rech kaya’ pa usaqil kakoj ri Korlim Ya’olchajinik chi’ rech k’o ri kupatanij ri’”, xcha’ ri Ministro ri’.

Xub’ij chik che e k’o e 400 chi eqa’lenelab’ ajchajil tinamit chi’ xuquje’ katajin ub’eyal rilik rech kachupsax ri amapola chi’.

Eri xk’ulmaj jun avioneta pa Petén

Chi rij wari’ eri Rivas Lara, xuya’ ub’ixik che k’o jun tzukunik katajin chi rij ri’ ri xk’ulmaj jun avioneta xsach chi’, chi rij wari’ eri Aeronáutica Civil, katajin che uq’axaxik tzijob’enik chi rij ri’.

Chi rij ri’ ri minera pa Izabal, eri Ministro xuya’ ub’ixik ucholajil ri’ che ketajin che ya’ow tob’anik chi rij ri’, che jun minera ri’, xuquje’ che juntir ri komon k’olib’al winaqil keraqataj chi’ ri’, jeri’ chi ke ri e ajchak, jeri’ chi ke ri winaqilal e k’o pa taq le k’olib’em ri’ xuquje’ che ri tiko’n rech tilapia ri’, che ri tajin kita kumal ri winaq rech man kutz’alij ri nima ja’ chi’, xa’rumal kakib’ij we jeri’ kak’ulmatajik are upatan ri’ ri Ministerio rech Gobernación rech kuya’o ya’olchajinik kub’sib’al k’u’x ri’ jeri’ chi ke ri winaqilal e aj chi’ xuquje’ chi ke ri winaq kepe naj ke’opan chi’.

COMPARTIR