Pane’ ch’uti’n raqan, eri Oficial Segundo Juan Camey, pane’ k’ax ya’tajinaq aretaq k’a xalax ri’, xkowinik xok che ajchajil tinamit (PNC), xkub’isaj ub’ixik che “we karaj jun are jun kowonib’al ri’ xuquje’ k’o k’ax nuraqom in aretaq xinok che PNC ri’”. Are a Xwan ub’i’ chi ke ri e 92 eqa’lenelab’ e ajchajil tinamit ri’ che k’ax e ya’tajinaq aretaq xe’alax ri’ pane’ b’a’ jeri’ ketajin pa chak patan ri’.

Eri chak kakib’an ri winaq che k’ax e ya’tajinaq aretaq e alaxinaq pa le PNC are ya’talil chi ke kechakun ri’ kumal ri’ q’atb’altzij rech ajchajil tinamit ri’, jeri’ xuya’ ub’ixikri Jorge Aguilar Chinchilla ajtzijolinel rech ri wokajil ajchajil tinamit ri’.

“Eri chak tob’anik kakib’an pa le wokajil ajchajil tinamit ri’ sib’alaj utz, rumal k’ut e are kakik’am panoq ri kich’a’winik ri winaqil ri’ xuquje’ k’o nik’aj chik tob’anik kakib’an chi ke ri kachalal ri winaq e ajchajil tinamit kekamik, xuquje’ rech kakitaq b’ik radiopatrullas pa taq k’olib’em wexa’ k’o kak’ulmataj ri’2.

Eri Chinchilla, xuya’ ub’ixik che pa taq le chak kakib’an ri’ are kakil ri ch’a’winik ko’k loq pa le 110, ri ch’a’winik rech ri Capellanía, xuquje’ rech kakitaq b’ik ch’ich’ autopatrullas pa jun ya’b’al ilonem pa aninaqil ri’.

Eri Camey, eri are oficial tercero reqa’lenib’al, xub’ij che kumaltyoxij che ri Nimatat Chikaj rumal k’aslik xuquje’ rumal kuya’ uchuq’ab’ rech kuk’ut kub’an ri utz chi ke ri ralk’uwal pane’ b’a’ k’ax ya’tajinaq pa le ralaxib’al ri’.

“K’o sib’alaj k’ax xintijo qas nab’e, rumal k’ut konojel ri winaq xa’ ketze’n chuwe, emu wa’ in are xinwaj xinok che Ajchajil Tinamit ri’, xinwaj xinyako wib’ xuquje’ rech kenito’o nik’aj chik winaq ri’”, xcha’ ri Oficial Camey.

Eri Ricardo Alvarado, are jun ala por kaka’y taj, we kamik ri’ are kachakun pa le Subestación de Escuintla eri uchak patan chi’ are ke’utaq b’ik radiopatrullas ri’ xuquje’ kutzijoj che ri uchak are rech ub’eyal ya’olchajinik ri’.
“Ri in in k’o che ajtob’anel ri’, xink’oji pa le comisaría, we kamik ri’ are kinchakun chik che kitaqik ch’ich’ rech ya’olchajinik ri’, ri in kintzukuj uwach tzijol che ri utz ruk’ ri man utz taj, xuquje’ kenuto’o ri wachib’il rech le utzukuxik ub’eyal taq tzijol ri’”, xcha’ ri Alvarado.

Eri Chinchilla kub’ij eri winaq che ri k’ax e ya’tajinaq aretaq xe’alaxik k’o utzalaj chak na kakib’an ri’ ruk’ utzalaj b’anikil ri’, xuquje’ e are ri’ keya’ pa taq uq’ab’ ub’eyal chak patan ri’.