E k’o 65 k’ak’ xkesaj Bachilleres pa kiri’jal chik pa Tijob’al k’o pa le PNC

478

Pa konojel e k’o 65 k’ak’ Bachilleres rech Ciencias y Letras xe’al pa le Instituto de Educación Básica rech pa Madurez rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit pa we q’ij ri’, le xb’an pa le Club Social rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’.

Jeri’ xuya’ utzijol ri Comisario Enma Delia Perez, Subdirectora General rech Estudios xuquje’ Doctrina rech ri PNC, we nik’aj bachilleres ri’ are kuwach taq ri puq XVII ri ruk’ jun nimalaj kikotem xetijoxik pa le wokajil ajchajil tinamit ri’.

“K’a pa le 2005 xek’am ri’ le katijom chik kib’ rech kechakun ri’ ri e nan tat rech xe’ok pa le PNC  e are ri’ xkiterenb’ej xkitijoj kib’ ri’”, xcha’ Enma Delia Pérez.

Xub’ij che ri katijob’en kib’ ri’ are ya’talil chi ke rech ke’ok pa le chak patan ri’, rumal ri’ xetoq’axik rech xkik’is katijoxik kib’ che Bachilleres rech kakiwa’lijsaj kib’ ri’ rech ke’opan che uk’isik katijoxik rech ke’ok che ajtijonel ri’.

“Ix tewchi’tal ri nan tat ri’ pa le tijonb’enik xk’iso ri’ xuquje’ rech kixok che eqa’lenel pa le wokajil rech ri PNC ri’ are ujaqam uwach ib’e ri’ rech pa amaq’el ya’talil chi we rech kixok chi’”, xcha’ ri Comisario.