E k’o e 50 eqa’lenelab’ tajin katijoxik rech ub’anikil ya’olchajinik chi ke taq ak’alab’ ri’

251

 

Ruk’ b’a’ ri k’amow’ ub’eyal ya’olchajinik rumal ri’ ri Ministerio rech Gobernación pa le uchak patan ri Wokajil Ajchajil Tinamit, we kamik ri’ e rajchak ri Inspectoría General ruk’ ri utob’anik ri Instituto rech Tijonem rech ri b’anow K’iyemal ri’ (IEPADES) xuterenb’ej uk’isik katijoxik e 50 taqanelab’ xuquje’ e rajawtzij rech ri jalajoj taq uk’olib’alil rech ri comisaría 15, ri xetijox chi rij ub’anikil “Ya’olchajinik kumal Ajchajil Tinamit ri’ chi ke taq Ak’alab’il xuquje’ Q’apojil ri’”.

Eri jun tijonik ri’ are xb’antaj rech utaqixik uya’ik keta’mab’alil rech ub’anikil jun utzalaj ya’el ilonik chi ke ri ak’alab’ e aj iximulew ri’, xuquje’ rech ukojik ri xketa’maj pa kichak ronojel taq q’ij ri’.