“Eri tob’anik, ri toq’ob’sanik xuquje’ eri kub’sib’al k’u’x kumal ri wachalal are k’ut qas xkiya’o uchuq’ab’ ri nutijob’enik rech nuchak ri’”

464

Junwinaq waqlajuj junab’ chik kintajin che chak pa le Ministerio rech Gobernación, Carola Peláez, chi’ xinmaj wi jun naj uwach chak ri’ nab’e xink’o che tob’anel pa jachakunb’al ri’, xink’oji pa k’iyalaj eqale’nib’al xuquje’ k’a pa 1992 we kamik ri’ in Ajno’jinel kech taq Gobernaciones k’o pa taq Tinamit ri’, eri nuchak ri’ k’o nim tob’anik xuya’o che ri wachijil, che ri wal, xuquje’ xuya’ nimkub’sib’al chi ke ri 41 ilonb’al chakunem ri jalajoj taq kuwach ri’, are wari’ ri uya’ik nim kub’sib’al k’u’x chi kuwach ruk’ ri Taqawokajnel xuquje’ ri gobernaciones rech taq tinamit ri’. Pa le oxib’ utzij xuya’o chupam xuxim wi ronojel uwach ri uchak patan ub’anom ri’ “Jacha’ tane’ pa le uloq’ob’alil che we Amaq’”.

¿Jarpa junab’ kattajin che chak pa le Ministerio rech Gobernación ri’?

K’o chik junwinaq waqlajuj junab’ kintajin chik che chak pa le Ministerio rech Gobernación, xinmaj k’ut nuchak che ajtob’anel pa jachakunb’al, te k’u ri’ xinok che Oficinista I, II, te k’u ri’ chik Técnico III, te k’u ri’ chik che Técnico IV, te k’u ri’ xinok che tob’anel Ajno’jinel xuquje’ xinok che Ajtaqanel ri’. Xink’oji che Jachanel rech ri Acuerdos ministeriales kech ajchajil tinamit, e ajchajil ajpache’ xuquje’ kech ri ajchak rech pa Uk’u’x Jachakunb’al rech ri Mingob, te k’u ri’ chik xinok che ajtz’ib’anel xuquje’ xinajk’is che Ajilol rech ri Relaciones Públicas.

¿Jas ab’anom che rilik rachak xuquje’ ri apatan?

Man xaq ta ri’ nuwilom nuchak xuquje’ nuwilom nutaqkil jacha’ kub’an jun nan ri’ xuquje’ nuterenb’em kintijoj wib’ xa’rumal in uto’om ri Ministerio ri’ xinutewchi’j ri’ rech xinkowonik xinwesaj nulicenciatura pa le Nimatijob’al rech San Carlos. K’ax wa’ unimaxik ri’ we rawasil ri’ k’o tijob’al chuq’ab’ ri’ xuquje’ weta’m ri’ che ri wal rajawaxik utz kenwilo utz kila’wchixik kinb’ano, rajawaxik naj kink’oji kuk’ xuquje’ jeri’ kinb’ij ri’ rumal ri wal ala k’o chik 29 ujunab’ utz ub’anom che rib’ ri are xuquje’ ri are ajno’jchakunel chik k’o che utujuxik rib’ pa le Ciencias rech ri Comunicación xuquje’ are wa’ uwa’lijsam nuk’aslemal ri’.

¿jachike ri qas tijob’al k’ax chuq’ab’ rech kachakun jun pa le ub’anikil ya’olchajinik ri’?

Eri qas tijob’al k’ax chuq’ab’ kaqab’an ronojel taq q’ij ri’ sib’alaj k’i uwach ri’ xuquje’ eri jun chi ke ri k’i ri’ are rajawaxik keta’maxik ri ub’antajil pa jikomal uchak upatan ri Ministerio ri’ man xaq ta ri’ rech ya’olchajinik, xane’ are rech b’anow jikom uwach taqanik xuquje’ ri b’anow chakunik pa k’iyalaj taq junab’ pa komonb’al q’ab’aj ri’.

¿Jachike tzijol kawaj katzijoj rumal le chak naj chik ab’anom pa le Taqawokajnem ri’?

K’o k’iyalaj taq tzijob’al ri’ emu wari’ chi rij taq kiwujil ri tajin uk’ixik uwach kichak patan ri’ ri in kink’amow panoq kiwujil ri’, k’o rech kakimaj ri kichakunik ri’, are wari’ kuya’o ki’kotemal xuquje’ nim b’isonem chuwe. Are kintzijon chi rij ri xk’ulmaj ri Rebeca rech ri gobernación rech Alta Verapaz k’a te xuk’is utijoxik rib’ xok che chak xuquje’ ri are we kamik xutaq loq uwujil rech kuk’ix uchak upatan ri’ ri are jun utzalaj winaq ri’ xuquje’ are jun utzalaj ajchak ri’.

¿Jas ri tajin kakichomaj ri awachalal che ri achak patan ri’?

Eri wachijil kunto’o ri are pa juntir xuquje’ are jun winaq ri’ ri qas uya’om ronojel tob’aneik che ri wal ri’ xuquje’ eri wachib’il pa nuchak ri’ tajin kakib’ij chuwe rech kinchakun na pa le Ministerio rech Gobernación ri k’o k’i uya’om chuwe ri’, ri in kinwilo eri nuk’aslemal k’o utzalaj b’anow ub’anom chuwe.

¿Che chi tzij che chi pixab’ tzij kaya’ chi ke ri e ixoqib’ e nan kechakun pa le Mingob xuquje’ pa taq le uq’ab’il jachakunb’al ri’ pa le kiq’ij le nan che ri kok’owisaxik ri’?

Sib’alaj na’taj chike che ronojel kab’antaj kowinem ruk’ jun q’ijb’al kojb’al, ruk’ nimachak ri’, ruk’ ronojel kanima’ xuquje’ ruk’ ronojel kik’u’x ri’. Qonojel kaqachomaj kujxuli’k nan ri’, kujxuli’k ajchak xuquje’ kujxuli’k ajtijoxel ri’ xuquje’ rumal ri’ pa jujun taq q’ij kina’taj chuwe k’o nim ki’kotem kuya’o chuwe rumal xinkowonik xinwa’lijsaj ub’antajil ri wal ala ri’ xuquje’ ruk’ utob’anik ri wachijil che.

COMPARTIR