Eri Ajno’jinelab’ B’anol Taqanibb’al estadounidenses sib’alaj utz kakil ri chak rech ya’olchajinik pa rulewal taq tinamit ri’

163

 

Eri Ministro rech Gobernación, Enrique Degenhart k’o jun molinem chomanik xub’an pa le Embajada rech Iximulew kuk’ ri Ajno’jinelab’ B’anol Taqanib’al rech ri Estados Unidos rech xkiloq’oj uwach ri cholchak rech ya’olchajinik pa rulewal taq tinamit ri’, pa le uq’atexik ri b’anow itzelb’anik pa taq wokajil chak patan xuquje’ pa le kiq’atexik ri nuk’wokaj kamisanem ri’.

Eri molinem chomanik ri’ wa’ uchak ri cholb’al uchak patan ri K’amal b’e Amaq’ Jimmy Morales pa Washington, Estados Unidos, chi’ xemolin wi’ kuk’ ri ajb’anol taqanib’al ri’: Thomas Carper, James Lankford, Mike Lee, Roger Wicker xuquje’ kuk’ le ajb’anol taqanib’al: Robert Aderholt, Rick Crawford xuquje’ Vicente González ri’.

Eri cholchak ri’ are wa’ katerenb’ex ub’anik chuwe’q ruk’ le Taqawokajnel rech ri Ya’olchajinem pa Amaq’, Enrique Degenhart, ri K’amal b’e Amaq’ Jimmy Morales xuquje’ ri ajchomanelab’ che e rachb’ilam pa le Ukab’ B’anow Nuk’chomab’al chi rij Utzk’iyemal xuquje’ Ya’olchajinik kub’sib’al k’u’x pa Centroamérica le kapatanix pa le Q’atb’altzij rech Amaq’il Norteamericano ri’.