Eri ajtijoxel xkik’is uwach ri cholchak rech ke’ok ta kuk’ ri molaj b’anol k’ax ri’

463

Eri eqa’lenelab’ rech ri Subdirección General rech Q’atel k’ax, xkitz’apij uwach ri tijob’enik rech ri Cholchak rech Tijonem xuquje’ rech Eta’manik rech man ke’ok ta kuk’ ri Molaj b’anol k’ax ri’, GREAT, chi’ k’u ri’ xetatb’enik e 40 chi e ajtijoxel rech nab’e xuquje’ rech urox q’att’ijonem rech ri Liceo Montessori, k’o pa le  7ª calle xuquje’ 12 avenida, zona 1.

We jun cholchak ri’ are xb’antajik upatanixik are rech b’a’ eri jujun chi ke ri alab’om alitom qastzij b’a’ kakik’am uq’ab’il nimantzij rech ke’ok ta kuk’ ri molaj b’anol k’ax ri’ xuquje’ rech man k’ot k’ax kakib’an ri’.

Pa loq’ ilb’anik ri’ chi’ are jun xtatb’en wi ri Oficial Primero rech ajchajil tinamit, José Elías Ixpancoc González, Taqanel kech ajchak rech Q’atel b’anow k’ax, ri Subinspector rech PNC Pastor Mejía, ri Taqanel rech Q’atb’altzij rech ri Comisaría 11 rech  Prevención del Delito, el Subinspector Roel Pérez de León, encargado de la División Relaciones Comunitarias, la Subinspectora Esquite Chután rech ri Comisaría 11, ri k’amal b’e rech ri tijob’al  Karen Sierra xuquje’ ri supervisora Alma Salguero ri’.

Eri Subdirector General rech Q’atel k’ax José Antonio Tzuban Gómez, pa ub’i’ ri nimak’amal b’e Nery Ramos xuquje’ rech ri Ministro rech Gobernación Francisco Rivas, sib’alaj xumaltyoxij chi ke ri komon e ajtijonelab’ xuquje’ chi ke ri e ajtixoel rumal ri k’uttijonem pa komon ruk’ ri PNC ri’.