Eri Caravana rech ri Zorro sib’alaj k’o ya’olchajinik chi ke ri’

78

Rech man k’ot chik raqon k’ax pa taq nima b’e ri’ rumal ri Caravana rech ri Zorro, xuquje’ rech man k’ot kesakataj chi ke ri uwinaqil jun molaj e ajb’enal ri’, are rumal ri’ k’o ya’olchajinik chi ke, kumal ri q’atb’altzij rech ri Ministerio rech Gobernación xuquje’ rumal ri Jumolaj Ajchajil Tinamit (PNC) ri’, k’a panik’aj q’ij rech pa viernes ri’, k’a pa q’ij domingo petinaq ri’.

Eri viceministra María Elena Orellana, xuya’ ub’ixik che pa komon tajin kechakun ruk’ ri Subdirección rech ya’olchajinik rech q’atenik k’ax rech ri PNC kuk’ ri Departamento rech Transito rech ri wokajil ajchajil tinamit ri’, rech pa joremal keb’ek ri jumolaj ajkejach’ich’ che kib’e ri’.

mesa 2 copy

“Rumal ri’ e k’o 375 reqa’lenelab’ ri PNC xekojik, ruk’ 50 radiopatrullas, ruk’ 6 kejach’ich’ rech Tránsito xuquje’ ruk’ keb’ jumolaj ajchajinelab’ rech ri Grupo rech Reacción Inmediata LOBOS GRILL, rech kechajin chi ke ri winaqil ri’ keb’e pa le b’enam ri’ xa’rumal kab’ixik are wa’ jun Umeb’ilal we Amaq’ ri’” xcha’ le nan ajpatanel ri’.

grupo copy copy

We cholchak rech ya’olchajinik ri’ pa ub’ik k’o keb’ k’olib’al chajinem xkojik chi’ pa nimatinamit jun chik pa Chiquimula, xuquje’ k’o oxob’ k’olib’al rech uterenb’exik kilik rech chajinem chi ke kojom pa le kilómetros 51 rech Sanarate, El Progreso; ri jun chik kojom pa le 136 Rio Hondo, Zacapa ri jun chik kojom pa le 173.5 Aldea San Esteban, Chiquimula, xuquje’ k’o waqib’ k’olib’al chajinem chi ke ri ch’ich’ kojom pa le kilómetros   85 rech El Rancho aldea las Champas; jun chik pa le 112 Usumatlán, Zacapa; jun chik kojom pa le 150 San José la Arada; ri jun chik pa le 147 entrada a Zacapa; ri jun chik pa le 173 San Esteban, Chiquimula xuquje’ jun chik kojom pa le 100 Aldea El Amatón, Quezada, Jutiapa.

Junam k’ut uwach waqib’ k’olib’al rech pixb’anik chi ke rech man k’ot raqon k’ax kakik’ulmaj tane pa taq le nima b’e ri’, k’o k’ut wujil rech ya’ltzijolinik xjach chi’, pa taq le kilómetros 18.5 pa rokb’al Palencia, pa le 53 rech Sanarate, pa le 71 Guastatoya, El Progreso, pa le 110 Usumatlán, Zacapa, pa le 160 pa rokb’al Chiquimula xuquje’ pa le 212 Esquipulas, Chiquimula ri’.

  • Nota: Wendy Álvarez.  
  • Fotografías: Roberto López. 

Swiffy Output
COMPARTIR