Eri cholchak ub’i’ “Uj k’o kuk’ ri taq Ak’alab’” are xb’antaj rumal ri PNC pa San Pedro Ayampuc

675

Are b’a’ rech pa amaq’el uj k’o ruk’ ri komon winaqil pa kijaqib’al, eri eqa’lenelab’ rech Subestación k’o pa tinamit rech San Pedro Ayampuc,  xkimol kib’ rech xkib’an jun loq’ ilb’anik kuk’ ri taq ak’alab’ rech taq pa juyub’ tinamit winaqil ri’ xuquje’ kuk’ ri komontyox che ri e k’o chi’ panoq, are taqim uya’ik ub’ixik chi’ ri cholchak ub’i’ “Eri Ajchajil Tinamit are Awachib’il ri’”.

Chi’ k’u ri’ xtatb’en wiri’ ri Comisario Abelardo Cucul Maaz, taqanel rech ri Comisaría 12, eri oficial Belarmino Ichaj, rech ri Subdirección General rech Prevención rech Delito, kuk’ ri eqa’lenelab’ rech ri Subestación rech San Pedro Ayampuc, jeri’ rajchak ri Capellanía Policial xuquje’ ruk’ ri ajkalte rech uq’ab’tinamti ri’.

Rech upatanixik we jun loq’ ilb’anik ri’ ub’i’ “Uj k’o kuk’ ri taq Ak’alab’ ri’”, eri PNC pa komonb’al xuchomaj xkikoj ri upam nimaja rech ri tinamit rech San Pedro Ayampuc, chi’ k’u ri’ xetatb’en wiri’ ri taq ak’alab’ che ri e are jun xkipatz’ij ri piñatas chi’.

Eri PNC are rech Kechajinik xuquje’ rech keniman chi ke ri winaq ri’