Eri eqa’lenelab’ rech Escuintla ketijoxik chi rij k’ak’ ub’eyal eta’manik rech kiq’atexik b’anow k’ax

297

Eri taqanelab’ kuk’ ri eqa’lenelab’ rech ri Comisaría rech Escuintla, xetijoxik che k’ak’ ub’eyal ub’anik ya’olchajinik rech kiq’atexik b’anow k’ax pa we tinamit ri’, are wari’ uwach ri Cholchak rech Ya’olchajinik ruk’ Suk’umalil katajin rumal ri USAID rech Estados Unidos.

Eri uwachtzijonem rech tijob’enik ri’ are uwach taq: q’atenik b’anow k’ax, q’atow tzij chi rij b’anow k’ax, tzukno’jchak ri’ ruk’ kasuk’umaxik ri winaqilal ri’.

Pa le k’uttijonik ri’ xetatb’enik rajchak ri ri Wokajil Ajchajil Tinamit, ri Ministerio Público, ri Wokajil Ajchajinelab’ rech K’utb’e pa Tinamit ri’, ri Q’atb’altzij rech Ya’talil Winaqilal, ri Organismo Judicial, ri Consejo Comunitario rech Desarrollo, ri Superintendencia rech Administración Tributaria, ri Wokajil Ajchajil Amaq’ rech Paxil Kayala’ xuquje’ ri Komon Winaqilal Ajchomanelab’ ri’.