Eri Eqa’lenelab’ rech ri DISETUR xkik’iso ri k’amow tijonem rech Ya’olchajinik chi ke Wa’katel Winaq ri’

874

“Eri ajtaqanel rech ri Wokajil ri’ are k’o nim kupatanij kuch’ob’ eta’mab’alil chi rij ri wa’katel winaq ri’, rech reta’maxik pa le uq’axaxik ri eta’mab’alil ri’ pa le qas uch’ob’ik pa we amaq’ ri’”, xcha’ ri Erick Tórtola de León, taqanel pa el Wokajil rech Seguridad Turística (DISETUR), ri kuk’ e 34 eqa’lenel ri’ kuk’ e ajtaqanel ri’ xkik’is oxib’ katijob’exik pa le retal tijonem rech Seguridad Turística ri’.

Eri retal tijob’en ib’ ri’ wokotal uwach pa 9 b’anow tijonem ri’.

Eri eta’mab’alil ri’ are kaya’ik rumal ri Instituto Técnico rech Capacitación xuquje’ Productividad (INTECAP), pa komonb’al ruk’ ri  Instituto Guatemalteco rech Turismo (INGUAT) ri’.

Eri Tórtola xuya’ utzijoxik che pa oxib’ ik’ ri’ xetijox wi chi rij ri cholupamtzij rech wa’katel winaq ri’ xuquje’ xket’amaj che k’o nim kupatanij kaya’ utzijoxik ronojel chi rij taq ub’anikil ri k’aslemamtzij mayab’ ri’, chi rij taq tz’aq k’axtun ruk’ ri k’olib’al rech wa’katemal kumal taq winaq ri’.

Rumal ri’ eri Luis Rolando Mitch rech ri Programa rech Asistencia che ri Turista rech ri INGUAT​, xub’ij chik che k’a pa le 2012 k’a pa we kamik ri’ e 250 chi eqa’lenelab’ kuk’ ajtaqanel rech ri DISETUR, e are k’u ri’ kik’amom uwach ri retal tijob’enik chi rij Seguridad Turística ri’.

Ruk’ we jun k’uttijonem eri eqa’lenel rech ri Disetur tajin kakitijoj kib’ rech kakib’an utz kak’ulik panoq ri wina e wa’katel ri’.

Eri Mildred Cárdenas k’amal b’e rech ri b’anob’al k’uttijonem ri’ chi rij reta’mab’alil hotelería xuquje’ turismo rech riINTECAP, xuya’ ub’ixik che ri retal b’anow tijonem chi ke ri eqa’lenel rech ri DISETUR ri’, are pa b’elejeb’ uwach kaya’taj ri’ xuquje’ pa taq nik’aj chik pa ub’anob’alil ri’ are k’o nim upatanil chi rij ri’ Wa’katel winaq, chi rij Reta’mab’alil Uwachulew ri’, chi rij Wokajtaqanik rech Wa’katemal ri’, chi rij Inglés Tzij ch’ab’alil xuquje’ are wa’ kanajtib’ pa 20 pa 40 kajb’al q’ij ri’ man je ta ri’ ri b’anow tijonem rech Inglés are 80 kajb’al kanajtib’ ri’.

Chi rij ri’ le eqa’lenelab’ xkiya’ kitzij rech xe’ok pa le retal b’anow tijonem ri’, eri Cárdenas xuya’ ub’ixik che are wa’ jun puq che ri qas kiya’om kanima’ che uk’amik reta’maxik ri cholupam tijonem ri’.