Eri Fundación GREAT xuya’ pa saqilem ub’anikil ri PNC rech uya’ik tijonem rech ya’olchajinik ri’

407

Pa waqxaqib’ q’ij eri eqa’lenel, ajsolinel xuquje’ taqanel rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), xya’taj pa saqil kib’anikil rech pa ketijon chi ke alab’om alitom rech pa taq tijob’al ri’ xuquje’ pa taq b’anow tijonem pa taq tijob’al rech uxulanib’al ri’, rech man k’ot jun ala ali ke’ok ta kuk’ ri b’anol taq k’ax ri’ xuquje’ rech kaq’atexik ri b’anow k’ax pa taq k’olib’emal ri’, are wa’ k’o pa ub’antajil kumal ri e ajno’jchakunel rech ri Fundación rech ri Programa rech Educación xuquje’ rech Entrenamiento rech Resistencia kuk’ ri Pandillas (GREAT, are ub’i’ pa ingles).

Eri retal tijob’en ib’ ri’ are xtaq upatanixik kumal e 30 chi eqa’lenel che ri xek’oji pa le k’uttijonem ri’ rumal jun wokaj ajtijonel chi ke uwmal ri e Ajchajil Tinamit rech New York, Cleveland, Indiana, Texas, Florida Estados Unidos xuquje’ rech Iximulew ri’.

Eri k’amal b’e rech ri uq’ab’ ri PNC RI Wokajil rech Q’atel b’anow k’ax ri’, xkiya’o ub’ixik che we jun retal tijob’en ib’ ri’ are rech kuchomaj uk’u’x uwach cholupamtzij rech ri cholchak rech ya’el tijonik ri’ rech ri  G.R.E.A.T. pa le uya’ik reta’mab’al chi rij taq ri b’anow k’ax che ri ketajin che ub’anik ri mola b’anol k’ax we kamik ri’, jeri’ chi rij le b’anow tijonik chi ke ri e ajtijoxel pa taq tijob’al ri’.

Eri chomatal chik ri’ arech b’anow tijonik ri’ xuquje’ uya’ik kiwujil ri taqanel rech k’o pa saqilem ri b’anow tijonik k’o pa le cholchak rech ri G.R.E.A.T. pa taq le kik’olib’em ri winaqilal ri’. Eri eqa’lenel ri’ keb’ k’uttijonem xya’taj chi ke pa we junab’ ri’ rech pa le programa GREAT ri’.