Ruk’ wa’ are taqim b’anow chomanem kuk’ ri e Ajk’amal kib’e taq Tinamit ri’, rumal ri’ eri ukab’ uq’ab’taqawokaj rech ilonb’al chak Manuel Castellanos Alonzo, k’o jun jun riqb’al ib’ xub’an kuk’ ri q’atb’altzij rech jujun taq tinamit xuquje’ rech xq’alajib’sax le ucholaj jujun tzijob’enik rech ya’b’al utzilem chi ke ri winaq tinamit ri’.

pa le molinem ri’ xetatb’en wi le Ministro rech Gobernación Enrique Degenhart, ri Viceministro rech Ya’olchajinem Kamilo Rivera xuquje’ ri Viceministro rech Q’atel b’anow k’ax Axel Romero.
Eri Ministro Degenhart, xuya’ ub’ixik che kesolix ri’ ri ajk’amal kib’e tinamit, “eri kupatanij eri eqa’lenemtzij rumal ri ministerio kuk’ ri e ajk’amal kib’e tinamit are pa juntir ub’antajil ri’, rumal ri’ k’o molin taq ib’ pa amaq’el kaqab’an k’ut kuk’ rech keqachomaj ri’”, xcha’.

Eri Castellanos Alonzo, xub’ij chi rij ri riqb’al ib’ ri’ kuk’ ri e ajk’amal kib’e tinamit ri’ eri q’atb’altzij rech ya’olchajinik pa amaq’ k’o jun nim kupatanij ri’, rumal k’ut eri b’anow tzijob’enik kuk’ ri are rech kachomaxik upatanixik ri cholchak kuk’ ri’.

“Eri uj k’o jun ub’anik qachomab’al rech ujaqik uchi’ ja chiwe ix rumal ix k’amal b’e pa le juyub’ tinamit xuquje’ k’o ri’ icholchak chi jujunal ri’ pa taq le itinamit rech kipatanij chi’ xuquje’ rumal ri’ kojtajin che itob’ik chi rij ronojel le ichak patan ri’”, xcha’.

K’o solinik ri’

Eri viceministro Castellanos Alonzo, xuya’ ub’ixik che k’o apanem kab’an kuk’ taq e ajk’amal b’e rech taq tinamit ri’ rech kilik jas le rajawaxik chi ke rech kaqachomaj ri’, pa le ilonb’al chak ri’.