Chi kuxo’l konojel ri ajxik’anel che ri xetatb’enik pa le ukaj b’anow xik’anem ub’i’ “Rin in k’asal man utijik Awan Kunb’alil, at katilow ri’”,  k’o jun utzalaj ajxik’inel xuk’utu che k’o jun nim ranima’ che ukojik uchuq’ab’ rech kakowinik kopan pa opanb’alil ri’.

Pane’ b’a’ xe’opan pa k’isb’al chik ri keb’ vice ministros xkijaq uwach ronojel ri okib’al tzij xuquje’ pa kituke’lal kib’ xeb’e pa k’ulb’al rech ri ajxik’anel Horacio le sib’alaj xlejex rij che ki’kotirsab’al xuquje’ le sib’alaj ukajmam uwach pa le ub’antajil xik’anemil ri’.

Aretaq xlejax uwach ri’ xuquje’ sib’alaj xuk’utu che qas xq’i’taj ri’ ri are xuk’am uwach chik jun k’ak’ tijob’al chuq’ab’ chik pa le uk’aslemal ri’ rumal ri’ xub’ij che pane’ b’a’ k’o ri poliomielitis pa amaq’el ri’ kopan pa nim opanb’alil che ri karaj kopan wiri’ xuquje’ ruk’ wa’ ub’anikil ri’ tajin ke’uwalijsaj ri e aj iximulew pa le ub’anik etab’anik pa le kojb’al chuq’ab’ rech chinaq jeri’ kikaj ri’.

Keya’ ri’ jastaq atz’iyaqb’al rech etz’b’anem ri’

Te k’u ri’ chik xya’taj le ch’akib’al chech ri kaya’ chi ke ri winaq che k’ax kich’akul e ya’talik rumal ri’ viceministro Oscar Dávila Mejicanos are xuya’ ub’ixik che ri e ajxik’anel jacha’ ri Horacio ri’ are jun nim ki’kotsib’al ri’ xuquje’ eri Uro’ vicedespacho ri’ are kuya’o ri kijastaq katz’iyaqb’al ri e ajxik’anel ri’ are rech kakikojo pa le uterenb’exik ri ub’anikil le tajin kakib’ano ri’ rech jun ya’ow nim k’utb’al chi ke taq ri ak’alab’, ri alab’om alitom xuquje’ kuk’ juntir ri winaq tinamit pa le nim b’antajil ri’.