Aretaq xchomax ujaqik jun jikom b’e ri’ eri ixoqib’ ri’ k’iyalaj junab’ xek’oji pache’ che tojb’al kimak ri’ pane’ b’a’ jeri’ xe’ok’ow wi we kamik ri’ xya’taj chi ke rech kakik’ex kib’anikil pa kik’aslemal ri’ xuquje’ ruk’ ronojel kichuq’ab’ xkaj xe’ok pa le jun b’anow cha’onik ri’ xuquje’ rech xe’ok pa le Nab’e Tijob’al rech Kasuk’umaxik xuquje’ rech ketzalij chik pa taq kachoch are kupatanij ri’ ri jun k’ak’ Taqanib’al Wokajil Japache’ ri’.

Eri Sara, Bexsa, Paola, Yadira, María, Jaqueline, Candy, Marisol, Karina, Judith, Sara, Heidi, Elena, Saraí, Briseyda, Jennifer, Lucero, Noemí, Judith y Ecenia, e are ri’ le ixoqib’ ketajin che ukojik kichuq’ab’ rech kakiwa’lijsaj kib’ ri’.

Pa le Jachakunb’al rech Suk’umalil ri’ ronojel q’ij ri’ are ri’ jun ja’maril ya’tal chi ke rech kek’asb’ik, rech k’o kaketa’maj xuquje’ rech sib’alaj k’o ri kakichakuj rech k’o k’ak’ taq eta’mab’alil kakik’am ri’ xuquje’ rech k’o kichakub’al kakikojo ri rajawaxik chi ke aretaq ketzalij chik pa taq kachoch ri’ aretaq katz’aqat tojb’al kimak ri’.

Ok’owinaq chik kajib’ ik’ k’a xe’ok pache’ ri ixoqib’ ri’ xuquje’ rech xikik’utu che k’o kekowin che uk’exik uwach pa kik’aslemal ri’ rumal ri’ xkib’an jun k’utem ri’ pa le Nab’e Unimaq’ij ub’anikil B’antajil ri’.

Eri saqarib’al rech k’utem b’antajil ri’ are sib’alaj utz una’ik rilik ri’, k’o tze’nik xuquje’ oq’ej xuya’ chi ke ri xetatb’en pa le k’utem ilb’anik ri’ pa le k’i uwach xb’antaj ri’ pa le tze’wachnem ri’ ub’i’ El hijo Pródigo, eri komon b’ixonik rech ri b’ix ub’i’ María are xoksax ruk’ taltatzij, eri kiqul pa komon b’ixonik ruk’ ri uwachtzij ub’i’ Color rech Esperanza, ri puq roq’ej ri xulq’ojomb’al, ri Ajawaxel k’o chi’ xuquje’ ri puqwiqomtzij ri’ ri Jun Winaq are wa’ juntir xuquje’ Ya’tal chi nutat ri’ are tz’ib’am kumal ri Karina xuquje’ ri Lucero ri’.

Eri Karino are jun chi ke ri e tz’apil pache’ xtatb’en pa taq le ilb’anik ri’ xub’ij che sib’alaj ki’kotem che rumal are wa’ pa nab’e mul xok pa le ub’anikil tzalajem rech ri’ pa we Iximulew ri’, k’o jun nimaq’ij ri’ man xaq ta ri’ kech q’atb’altzij, xane’ are chi ke konojel ri ja winaq ri’.

“K’o qanimal kaqana’ uj, k’o siksitem kaqana’o xuquje’ kaqaj kojoq’ ri’, k’o k’i taq nab’al kab’e chaqe, aretaq kekil taq qal uj, rech kakikoj b’a’ che uj sib’alaj k’o qapatan ri’ che k’o k’i uwach taq b’anikil kojkowin che ub’anik ri’ xuquje’ k’o k’i taq qeta’mab’al ri’”, xcha’ ri Karina.

Eri kino’jimnik ri ixoqib’ e tz’apil pache’ ri’ xuquje’ xkik’utu ruk’ jun loq’ cholb’inik rech k’utb’al loq’ atz’iyaq kikojom ri’ che are xb’antaj ri’ ruk’ jastaq chakub’al che ri tzalijim pa jumul chik ukojik ri’ jacha’ ruk’ taq ja’q, ruk’ rij taq jastaq ketijik, ruk’ wujkayeb’al, ruk’ xaxch’ich rij uwa’l uwach che ri’, ruk’ wuj ilb’al tzijol, ruk’ CD xuquje’ ruk’ k’olib’al rech t’im; are wa’ kuya’ chi ke ri ixoqib’ e tz’apil pache’ ri’ are rech kakiya’o jun b’iwtzij pixab’nik ri k’o nim upatan pa le uchajixik uwach ulew ri’ xuquje’ pa le usuk’umaxik uwokik pa jumul chik ri k’aslemalil ri’.

Eri Saraí, xuk’ut jun atz’iyaqb’al b’anom che wujilb’al ri’, eri ub’i’ xukojo are K’olk’ik rech ri Na’ob’alil ruma k’ut are wa’ kikaj kakito ri winaq kab’ixik ri’ chi rij ri kakichomaj xuquje’ chi rij ri kakina’o ri’.
“Sib’alaj k’o nim nuq’ij kinna’o in rumal jun uk’utik wari’, are wa’ jun b’anikil rech chi’, junam ruk’ kub’ij che k’o ri qeta’m ri’. K’o b’a’ qeta’mik qab’anom pa le kajib’ ik’ ri’ xuquje’ are wa’ kuya’o jun nim ki’kotemal utzilem chi ke ri qachalal ri’, are rech b’a’ kakilo ri e are che k’o xqeta’maj k’a uj k’o chi’ ri’”, xcha’ ri Saraí.

Eri ixoqib’ e tz’apil pache’ ri’ xkik’ut ri’ che sib’alaj k’o nim ki’kotem tajin kakina’o pa le chak patan ri’ xuquje’ utz kakina’o rumal e k’o pa jachakunb’al ri’, k’a chi’ k’u ri’ sib’alaj kakimaltyoxij chi ke ri q’atb’altzij xuquje’ chi ke ri winaqilal rumal xya’taj jun utzalaj ja’maril chi ke ri’ rech te k’u ri’ xekowinik xetatb’en pa jun cholb’al rech kakisuk’umaj kib’ ri’ xuquje’ rech ketzalij chik pa taq kachoch ri’.

Eri usaqil we jun loq’ ja’maril ri’ are rech keraqataj chi’ pa le Jachakunb’al ri’ xuquje’ maltyox chi ke ri winaqilal rumal tajin kikaj kaqasuk’umaj qib’ rech kaqab’an ri utz ri’ rech te k’u ri’ kojkowin che ya’b’al tob’anik ri’ rech b’a’ kaqaj uj che juntir ri winaqilal kakikojo che tajin kajsuk’ub’ ri’ rumal ri’ kaqak’utu che tzij kojkowin ri’”, xcha’ ri Karina.

“Qonojel b’a’ k’o ri kojkowin uj che ub’anik upatanixik ri utz kaqachomaj ri’; rech kaqak’askatej xuquje’ rech pa joremal kub’sib’al k’u’x rech kaqaraq ri utzilem ri’”.