Eri ixoqib’ rech Cobán tajin kakisak’ajij kib’ rech kakib’an utz taq winaq ri’

395

“Eri ixoqib’ che naj q’atom kek’oji pache’ ri’, kumal ri’ kaqaj kaqeche’j ri q’ij rech kapatanij keb’ uwach ri ub’anikil k’aslemal k’o chi kij ri’ rech kasach ta ub’anikil uwach ri’”.

Eri Ana Ingrid Celada ixoq ajpache’ k’o pache’ kech ixoqib’ rech Cobán, ri are xa’ jub’ik chik karaj kutz’aqatisaj ri q’ij k’o pache’ ri’, kab’ixik xa’rumal eleq’an winaq xub’ano, xub’ij che pa kajib’ junab’ ruk’ oxib’ ik’ ri’ k’o chik pache’ ri’, are utijom uchuq’ab’ rech kuk’ex uwach uk’aslemal ri’ xuquje’ kuk’ ri ixoqib’ e rachib’il e k’o pache’ ri’.

“Xqeta’maj kaqab’an chakach, k’olib’al pwaq, k’olib’al kachiyixik, uk’olib’al ch’a’wb’alil ruk’ uwach jalajoj taq su’b’al ri’, jacha’ uk’olib’al xb’on, are uk’iyal uwach ri retal tijob’en ib’ che ri k’amom uwach xuquje’ ri xya’taj chaqe rech kaqak’am jun ch’akb’al pwaq chi rij”, xcha’ ri Celada.

We nik’aj ilb’anik ri’ kutz’aqatisaj rib’ ruk’ b’anow mesnik, are wari’ ri animal ri patanem pache’ ri’ rech resaxik panoq ri saq’arem ri’.

Eri k’olib’al che ri b’anom ri’ k’o k’i uwokik ri’.

Eri ixoqib’ e k’o pache’ pa le Centro rech Orientación Femenina (COF), Santa Teresa xuquje’ Pache’ kech Ixoqib’ k’o pa Puerto Barrios, xya’taj ub’ixik e k’o 25 chi ixoqib’ e k’o pache’, ketajin che upatanixik ri Horticultura maltyox che ri utob’anik ri Colectivo Artesana k’a pa el 2009, ri xetob’an che uya’ik ri ija’, ri uchuq’ab’ilal ri xuquje’ ruk’ ya’el tijonik kumal ajno’jinelab’ ri’.

K’o q’anuxe’, kaquxe’, ch’ama, rábano, ixim, q’eq kinaq’, uxaq ichaj, xuquje’ ruk’ nik’aj chik uwach tikom ri’r ech kak’iyix chi ke taq wianq ri’ che ri ke’opan pa taq q’ij miércoles xuquje’ pa taq domingo ri’.

Eri Ana Ingrid Celada k’o kajib’ junab’ k’o chik pache’ rech Cobán xuquje’ naj ta chik kutz’aqatisaj rech ke’l b’ik ri’.

 

Retal tijonik

Eri reta’mab’al t’iso’mnik are wari’ katijom kib’ chi rij ri ixoqib’ e k’o pache’ ri’, eri Celada we kamik are kuch’ak rib’ rumal k’o atz’iyaqil, kamix, ruk’ nik’aj chik che ri tajin ke’ut’ixo pa jun b’anb’al rech ri’.

Pa le uk’aslemam rij ri’, eri retal tijonik rech inglés tzij are wari’ xuya’ chi ke ri rachib’il xuquje’ maltyox che ri tijob’en ib’ rech b’anow tz’ib’anem xuquje’ rech usuk’umaxik ri tz’ib’anik xuquje’ tijonik rech reta’maxik Q’eqchi’ rech kuya’ jun utzalaj tzijob’enik pa qatinamit ri’.

“K’o tijonik rech ub’anik achib’alil xuquje’ chi ke ri ixoqib’ e k’o pache’ che keta’m ta kakisik’ij kakitz’ib’aj wawuj ri’ pa le cholchak rech b’anow tijob’en ib’ ri’ che ri pa we q’ij ri’ xk’is uwach ruk’ ri k’isb’al taq etab’anik ri’ rech ukaj ruk’ urox’ uwach nab’e q’attijonem ri’.