Eri K’amal b’e Amaq’ xuril rij kicholchak ri PNC

459

Eri eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), rech ri comisaría 14 pa le Periférico zona 11 xkik’ul panoq ri Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, ri  K’amal b’e Amaq’, Jimmy Morales, ri K’amal b’e rech ri PNC, Nery Ramos, ri subdirector rech  Q’atel k’ax, José Antonio Tzuban xuquje’ Manuel Chocoj Tiul, subidirector rech ri wokajil ajchajil tinamit rech xe’opan che rilik ri ub’eyal cholchak ri’ che ri katajin unimaxik rumal ri wokajil ri’ pa le ya’olchajinik winaqil ri’.

Eri Rivas Lara xuya’ ub’ixik che xopan rumal jeri’ xuchomaj ri nima k’amal b’e amaq’ ri’ rech xopan che rilik ri ya’olchajinik katajin ri’.

“B’im chaqe rech kaqab’an ri ch’ob’ow chi rij ri k’ax ri’, are rech kilik jas le rajawaxik kaqatik pa le b’anow utzil pa taq le keb’ ja kunanib’al yowab’ rech pa uk’u’x nimatinamit ri’, are rech b’a’ kakojik ri jun utzalaj ub’anikil ya’olchajinik chi ke ri e ajkun e ajchak ri’ pa le hospital Roosevelt ri’, xuquje’ pa taq le oxlajuj chi taqawokajil che ri kechakun chi rij wari’”, xcha’ ri ajpatanel ri’.

Xuquje’ eri Rivas Lara xub’ij che xtaq ri wokajil ajchajil tinamit ri’ rech kunimaj utaqanik ri k’amow b’e amaq’ xuquje’ ruk’ ri rajawaxik chi ke ri winaqil e aj iximulew ri’.

Eri k’amal b’e amaq’ Jimmy Morales, are wa’ xub’ij pa le ropanik pa le comisaría 14, xub’ij ri’ eri eqa’lenelab’ che ri keraqataj chi’ e are k’ut xeq’aten rech ri jun nim k’aqanik xb’an pa le Hospital Roosevelt ri’.

“Kojtajin k’ut che rilik uwachinik ri taqanik b’anom ri’, jeri’ tajin rilik usolixik ri chakum chi rij ri’ xuquje’ rech kuya’o jun nimalaj ya’olchajinik winaqil ri’”, xcha’ ri nimq’atol tzij ri’.

Chi rij ri comisaría ri’ eri K’amal b’e rech PNC, Nery Ramos, xub’ij che k’o chik kab’lajuj molaj b’anol k’ax kiq’atim chik ri’ xuquje’ ruk’ taq ch’ich’ ri’, jeri’ xub’ij che e k’o chik 1 mil 546 chi winaqil e chapom chik pa we junab’ ri’.

“Eri chakunem ri’ katajin uya’ik uchuq’ab’ ri’ pa le kiq’atexik nik’aj b’anol k’ax kamisanik chi’ xuquje’ are wa’ maltyox che ri chak b’anow tzukunem ri’”, xcha’ ri Ramos.