Eri Migración xopan pa riqb’al ib’ rech chomanik chi kij winaq e petinaq naj chi’

280

Pa keb’ q’ij ri’ kab’an pa Brasilia, Brasil ri Riqb’al ib’ rech Chomanik rech Latinoamérica xuquje’ pa Caribe ri’ rech jun b’anow nimatob’anik rech chi rij ri Nimachomab’alil ri’ chi rij Refugiados chi rij ri’ xtatb’en ri K’amal b’e rech Migración, Carlos Morales Cancino, ri kuk’ e 36 chi nimatinamit rech pa rulewal ri’ rech kakichomaj kib’antajil ri refugiados ri’, che ri keraqataj chi’.

Eri Iximulew ri’, reta’m k’ut che k’i tab’al tzij chi rij taq ri refugiados ri’ pa rulewal ri’, jeri’ xka’mulij ub’ixik ri’ rech uya’ik uchuq’ab’ ri b’anow chomanik pa le unimaxik upatanixik ri nuk’chomab’alil ri’, rech kab’antaj jun kachomaxik ri winaqilal e petinaq ri’, are wari’ ri uichuq’ab’ chak kaqapatanij na ri’.

Eri molinem rech b’anow chomanik ri’ pa le upatanixik uwach ri Pacto Global chi kij Refugiados ri’, are wari’ qas katzijob’exik pa le ub’anikil le Organización rech ri Naciones Unidas ri’ (ONU). Pa le uchakuxik wari’ chi’ k’u ri’ kajach wiri’ ri Nab’e Ub’ixikilem rech ri Ub’anikil Uchakuxik ri Cholchak ri’ rech Brasil, jeri’ ri k’utb’al chi rij ri taqawokaj rech ri pacto global kech refugiados ri’.