Eri Ministro rech Gobernación Enrique Antonio Degenhart, ri viceministro rech Seguridad Kamilo Rivera, ri K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit Erwin Rolando Tzi Juárez, ri K’amal b’e rech ri Investigación Criminal Nery Neftalí Benito xemolin kuk’ ri Nimaq’atb’altzij rech pa Uk’u’x Nimatinamit ri’ rech xechomanik kuk’ ri e 22 e ajkalte ri’ xuquje’ ruk’ ri ukab’ ajkalte Ricardo Quiñonez, rech xekowinik xechoman kuk’ ri pa ya’ol tob’anik pa le ya’olchajinik chi ke winaqil pa tinamit ri’.

Eri e ajkalte ri’ xkib’an jun k’utb’al chi kuwach ri q’atb’altzij rech ri Taqawokaj ri’ chi  rij taq uchomaxik jujun taq k’axk’olil pa taq katinamit, rech kakitzukuj katob’anik e ajchajil tinamit, rumal ri’ le Ministro rech Gobernación xuya’ ub’ixik che ri xuraq rib’ uchomaxik ri’ “rumal k’ut xch’ob’otajik uwach taq ri’ xuquje’ are wa’ uwach ri cholchak kab’an pa we taq q’ij ri’”.

Eri Degenhart xuya’ ub’ixik che ri taqim ri’ are rech ya’b’al tob’anik pa le ya’olchajinik chi ke winaqilal pa tinamit ri’ rumal ri taqawokajnem ri’ “are wari’ kaqaterne’j uchakuxik rech uya’ik jun utzalaj ya’olchajinik chi ke winaqil pa tinamit ri’”.

Eri Carlos Sandoval, K’amal b’e rech comunicación social rech ri Nimaq’atb’altzij pa Uk’u’x Nimatinamit ri’ xub’ij che ketajin che ya’ltob’anik pa taqawokajil ri’ rech ri b’anow chomanik ri’ “rech kab’an jun nim k’amow ib’ pa le chomanik ri’ kumal juntir ri wokajilal ri’ xuquje’ are rech b’a’ eri Nimaq’atb’altzij ri’ kuterne’j ri ya’ltob’anik pa le ya’olchajinik ri’ chi ke ri winaqil pa nimatinamit ri’”.

Pa k’isb’al rech eri Degenhart xub’ij che are wa’ le nab’e riqb’alil rech b’anow chomanik ruk le Nimaq’atb’altzij ri’ “are wari’ kaqaterne’j ub’anik pa ronojel le juyub’ tinamit kuk’ ri taq ri q’atb’altzij ri’, ruk’ ri rech Mixco, Villa Nueva, Petén xuquje’ kuk’ konojel nik’aj chik” xch’ ri Taqawokajnel ri’.