Eri Ministro rech Gobernación xmolinik rech xchoman ruk’ ri uk’amal b’e ri CICIG ri’

440

Eri Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, xmolin ruk’ ri’ uk’amal b’e ri Comisión Internacional rech Q’atib’al  Q’ub’an Itzelal pa taq Wokajil pa Iximulew (CICIG), Iván Velásquez, rech xkichomaj ri ub’anikilem ya’olchajinik ri’, rech b’anoj chajinem tzukunem ruk’ utzukuxik uwach ri b’anoj k’ax elaq’ pa taq taqawokajil ri’.

We jun nab’e molinik chomanik ri’ are rech xechomanik ri ajpatan ri’ xuquje’ rech xkiya’ chi kuwach pa komon kechakun chi rij wari’.

 “Xaqatzijoj k’ut k’i uwach chomanik ri nim kupatanij che ri uk’iyemal ri’ xuquje’ kaya’tajik ri ya’olchajinik ruk’ ri suk’umalil pa we amaq’ ri’. Xuquje’ katajin uchomaxik rech uya’ik uchuq’ob’il ri b’anoj taq tzukunik chi rij b’anoj k’ax rech kaq’atexik ri’” xcha’ ri Rivas Lara ri’.

Eri Velásquez xub’ij ri are che we jun molinik rech chomanem ri’ are nim upatan ri’ xuquje’ xub’ij che kab’an na retab’axik chinaq winaq keb’anoj ri tzukunik ri’ pa le Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), rech k’o pa usaqil ub’antajik ri’.

Nota: Genesis Agustín.
Fotos: Tatiana Valenzuela.