Eri Ministro rech Gobernación xuya’ ub’ixik ri xta che pa B’anb’al Taqanib’al ri’ | #GuatemalaCambia

387

Aretaq xok’ow ri nab’e uwach k’otowchi’aj chech pa le B’anb’al Taqanib’al pa Amaq’il ri’, eri Ministro Francisco Rivas Lara xuya’ ub’ixik chi ke ri e ajtzijolinelab’ rech taq q’axaltzijolil ri’, xopan k’ut che umajik uya’ik ub’ixik ucholajil ri xta chi re kumal ri e ajb’anol taqanib’al pa amaq’ ri’ ri xta ucholajil chech ri’.

Eri taqawokajnel rech ya’olchajinik ri’, xuya’ ub’ixik che le diputado Fernando Linares are xuta che jas le xk’ulmataj pa le jun b’anow k’ax k’aqanik xk’ulmataj pa Hospital Roosevelt xuquje’ chi rij ri pwaqil rech tojb’al chak rech ri Ministerio rech Gobernación ri katajin uchomatajik ri’.

Xuquje’ xuya’ ub’ixik che chuwe’q ri’ katerenb’ex na ub’anik ri k’otowtzij chech ri’ pa taq le keb’ kajb’al rech q’ajib’al q’ij ri’. Chi rij ri’ le 160 k’otowtzij kab’an che, chi rij ri’ ri are xub’ij che pa kiq’ab’ ri’ ri e ajb’anol taqanib’al jumpa’ kak’is ub’antajik ri’.

“Eri uj ajpetinaq ruk’ ronojel qachuq’ab’ che ub’anik ri’ xuquje’ kaqaya’o ub’ixik ucholaj che jujun tz’onob’alil ri kab’an ri’”.

Aretaq xta che chi rij we kachb’ilax we man kachb’ilax ri’rumal ri viceministro rech Ya’olchajinik xuuje’ rumal ri K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ xuquje’ we taq’atil ri’ chi rij jun kata chi re ri’, chi rij ri’ eri Ministro xuya’ ub’ixik che xa’rumal kab’an wa jun etab’anem ri’ pa le B’anb’al Taqanib’al ri’, xub’ij ri’, “kunimaj ub’anikil uwach ri xkitaq uta’ik che ri’ xuquje’ ruk’ utaq’alb’enik rech kuchomaj uwach ri’”.