Eri Patanel Ya’olchajinik xuya’ utzijol che ri POLIMERC ke’esax taj pa taq k’ayib’al ri’

60

Sib’alaj utz rilik kumal ri k’amal b’e rech taq k’ayib’al rech Centro, Sur, Norte xuquje’ Occidente rech pa nimatinamit ri’ xuquje’ rech pa taq le uq’ab’tinamit rech Mixco xuquje’ Villa Nueva, pa le nim molin ib’ chomanik xb’antaj ruk’ ri ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, xuquje’ ruk’ ri viceministro rech Ya’olchajinik, Ricardo Guzmán xuquje’ ruk’ ri K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), Nery Ramos y Ramos, chi’ k’ut xchomax wi’ man ke’esax ta ri’ ajchajil tinamit pa taq le k’ayib’al ri’.

Pa le molin ib’ chomanik ri’ eri Taqawokajnel  Ya’olchajinik ri’, xuquje’ ri K’amal b’e rech ri PNC, xkik’am uq’ab’il eqle’mnik ri’ rech ke’esax ta chi’ ri jumulaj ajchajinelab’ rech ri POLIMERC chi’, xa’rumal e are e ajya’el chajinik pa taq k’ayib’al ri’ xuquje’ chi ke ri winaqil ke’opan pa taq loq’ow chi’ rumal ri’ k’o jun utzalaj yakb’al kamol chi rij ri b’anoj ka’yij jastaq pa Iximulew ri’.

 “Eri kub’sib’al ya’olchajinik ri’ are ri’ jun uwachchomanik kuk’ ri komon winaqil ri’ rumal ri’ kaqaki’kortirsaj uwach jun cholchak ya’olchajinik ri’ ri nim kub’sib’al ya’tal ri’ kumal ri ajchajinelab’ rech ri POLIMERC ri nim uchuq’ab’ kichak kipatan ri ajchajil tinamit kuya’o ri’ rumal ri’ kek’oji ri’ che ya’olchajinik pa taq ri k’ayib’al ri’”, xcha’ le tat Rivas Lara.

MERCADOS 4
 

Ri uwach ya’olchajinik ri’

Eri Antonio Espinoza, k’amal b’e rech ri Mercado sur II, xuya’ ub’ixik ri utzalaj uwachinik ya’olchajinik pa le molinik ri’, rumal k’u ri’ sib’alaj xumaltyoxij chi ke ri q’atb’altzij rech Gobernación rumal xto xuquje’ xuya’o ri xta che. “Rumal ri’ nimalaj kujki’kotik kuk’ ri k’ak’ q’atb’altzij ri’ ketob’an chi ke ri winaq b’esina ri’, chi ke ri ajk’ayib’ rech taq k’ayib’al ri’ xuquje’ eri chomanik pa aninaqil xya’tajik ri’ are kuya’o ki’kotemal chaqe rumal ri e are xkimaj b’ik kiwa’takik ri’ ruk’ ri utz kaqan ri’ pa le xtzijoj uwach rech xkichomaj ri’” xcha’ ri Espinoza.

Eri Glenda Hernández, K’amal b’e rech mercado El Pinito zona 18, xub’ij che kakita ri’ rech ke’esax taj ri POLIMERC kuk’, rech ya’olchajinik pa taq ri k’ayib’al ri’, rumal e are sib’alaj e tob’anaq pa taq naj junab’ chik rumal ri’ keki’kotik ruk’ ri ajchajil tinamit e k’o chi’ pa chajinik, rumal ri’ k’o nim q’atenik b’anoj k’ax kiq’atim chi’ kojpa’ ri b’anoj elaq’nik pa juntir xuquje’ kiq’atim ri toq’inik pwaq chi ke ri winaq chi’ kumal ri b’anol k’ax ri’.

MERCADOS
 
Nimalaj xeq’atexik ri b’anol k’ax elaq’omab’ chi’ rumal ri ya’olchajinik kumal ri POLIMERC chuwach ri ri k’ayib’al chi’”, xcha’ ri jun ajk’amal b’e kech ri ajk’ayib’ ri’.

Nota: Carlos Hernández.
Fotografías: Roberto López.

Swiffy Output
COMPARTIR