Eri PNC e k’o 30 k’ak’ rajtzukunel chi rij b’anow k’ax chi ke ixoqib’ ri’

327

Eri ukab’ puq kuwach e 30 ajtzukunelab’ chi rij b’anow k’ax chi ke ixoqib’ ri’, xya’taj kiwujil rumal xkik’is katijoxik kib’ ri’, aretaq xek’oji kajib’ ik’ pa tijob’enik ri’ rumal ri Misión Internacional rech Suk’umalil (IJM) xuquje’ pa rumal ri jachakunb’al rech q’atel awan kunb’alil ri’ (INL) rech ri Estados Unidos ri’.

Pa ilb’anik ri’ xtatb’en chi’ ri Comisaria General Emma Delia Pérez García, K’amal b’e rech ri Estudios ruk’ Kojb’al, ri K’amal b’e Subcomisario xuquje’ Adal Najarro ri, k’ama b’e rech ri DEIC, ri Dr Vinicio Zuquini, K’amal b’e rech ri Misión Internacional rech Suk’umalil, xuquje’ ri Oficial Primero rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit Antonio Ordoñez, ri K’ama b’e rech ri Tijob’al rech taq Sak’ajil B’anikil rech ri PNC ri’.

Eri k’ak’ taq eqa’lenelab’ ri’ xjach kuwach pa taq le comisarías rech pa taq’ajil juyub’ pa amaq’, chi’ k’u ri’ kechakun wi chi rij uq’atexik b’anow k’ax chi ke taq ixoqib’ ri’.