Eri PNC k’o ya’olchajinik ruk’ tzukunik kub’an pa taq nimab’e pa uk’u’x nimatinamit ri’

487

K’o jun nimalaj ya’olchajinik rech kaq’atexik ri b’anow elaq’ chi ke ajb’inisal ch’ich’ pa nimatinamit ri’, rumal ri’ eri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) xumaj ri ya’olchajinik ruk’ tzukunik chi ke taq ch’ich’ kewa’kat ri’ pa nimatinamit.

Pa we jun q’ij ri’  k’o kajib’ uwach ya’olchajini xkoj pa taq nimab’e  ri’, pa Av. Elena; calzada Atanasio Tzul; Av. Reforma, zona 9 xuquje’ zona 3, are rech kach’ob’ kuwach ri winaq e b’anol k’ax ri’ xuquje’ rech katzukuxik we k’o k’aqb’al maj pa usaqil keqam ri’.

Eri ilonik ri’ pa le wokajil ajchajil tinamit k’o ri’ le chakub’al ub’i’ aparatos MI3 are Ub’anikil rech kach’ob’ik ri winaq ri’, are rech kakojik pa le uch’ob’ik kitzijol ri winaq rech kilik we k’o taqom kichapik ri’.

Eri ya’olchajinik che ri katajn ri’ pa komonb’al kumal ri Comisarías 11, 13 xuquje’ 14 che ri e are e rajawtzij che ya’olchajinik pa taq ri zonas 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12 xuquje’ 13, rumal b’a chi’ qas ya’om wi loq ub’ixik k’o elaq’ b’anow k’ax kab’an chi’.

Eri Wokajil Ajchajil Tinamit katajin ronojel q’ij che kichapik e 55 xuquje’ 72 winaq ri’ pa we amaq’ tinamit ri’ xuquje’ pa le uk’u’x nimatinamit e k’o pa taq 25 xuquje’ pa taq 32 e chapom chik ri’, ronojel ri ya’olchajinik tzukunik are b’anom xaq k’a te’et ri’ pa taq le k’olib’em che ri kak’ulmataj wi k’ax elaq’ chi ke winaq ri’.

Eri b’iw ub’ixik ri’ are jun utzalaj chakub’al kaya’taj pa kiq’ab’ ri PNC ri’, rumal k’ut are wa’ kuya’ pa kiq’ab’ rech kakib’an jun utzalaj ub’eyal choman cholchak ri’, jeri’ xuya’ ub’ixik ri Pablo Castillo Ajtzijolnel rech ri PNC.

“Eri ub’anik ub’ixik kumal le winaq xb’an k’ax chi ke are sib’alaj qas utz rech kakoj pa le tzukno’jchak ri’ xuquje’ rech kakoj pa le cholchak rech ya’olchajinik kumal ri wokajil ajchajil tinamit ri’”, xcha’ ri Castillo.

Are rech kaya’ pa aninaqil ub’ixik loq chi ke ri PNC k’o oxib’ rajilab’al kech’a’w wi loq le winaq, k’o ri’ 110, k’o ri Línea Antiextorsiones 1574 xuquje’ k’o ri 1561 rech k’o Chab’ij loq che ri Waldermar pa awalik ri’.

Rumal k’ut k’o b’anow k’ax xya’taj loq ub’ixik pa k’isb’al taq q’ij ri’, eri Subdirección rech Investigación Criminal e k’o jumulaj eqa’lenelab’ rech kakib’an sak’ajil ya’olchajinik tzukunik ri’ xuquje’ rech keq’aten chi ke ri molaj b’anol k’ax ri’ che ri k’o nimalaj k’ax kakib’an chi ke ri winaq tinamit ri’.