Eri PNC xucha’o ri ak’al che K’amal b’e 2017-2018

1016

Ruk’ wa’ taqim kiq’atexik ri taq ak’alab’ rech ke’ok ta kuk’ ri nik’aj b’anol k’ax kamisanik, rumal ri’ ri q’atb’altzij rech ri Wokajil Jachakunb’al rech Q’atenik b’anow k’ax rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), e are xchaw rech ri Ak’al che Nima K’amal b’e 2017-2017, chi’ k’u ri’ xetatb’en wi’ e wuqub’ taq ala naj kepe wi pa we amaq’ ri’, pa le molin ib’ ri’ chi’ xb’an wiri’ pa le nimaja rachoch ri Wokajil Ajchajil Tinamit rech ri PNC.

Eri uqatim ri cholchak ri’are ri b’anow chomanik kuk’ ri komon winaqilal pa taq tinamit, uk’ ri q’atb’altzij rech pa taq tijob’al, kuk’ ri nan tat xuquje’ kuk’ nik’aj chik ak’alab’ kuk’ ri’ xcha’ ri Subdirector José Antonio Tzuban rech rajawaxik ya’talil jamalil chi ke rech kakijam wiri’ kino’jb’al kichomab’al ri’, rech man ke’ok ta kuk’ ri molaj b’anol taq k’ax ri’ pa taq le b’anow k’ax maj pa usaqil ri’.

Aretaq xb’antaj jun jumulaj ilb’anik ri’ eri ajcha’el ri’ are xkicha ri a  Anderson Sánchez, aj Poptún, Petén, rech xok pa uk’exel ri Hitzell Mayorga ri’.
“Rumal wa’ kinna’o jun nimal pa wanima’ nuk’aslemal rech kinok pa we jun nimalaj taqawokajil ri’, kinb’ij b’a’ chi ke ri loq’ taq wachib’il ri’ rech kenutoq’ij rech kakiterenb’ej ri k’o pa kichomab’al kakipatanij ri’, man nuchomam taq wa’ kinok che Nima K’amal b’e ri’”, xcha’.

Eri tatb’enel che ri xecha’ik ri’ e are ri’ aretaq xok’ow waqib’ ik’ rech k’uttijonem pa taq tijob’al ib’ ri’ chi’ k’u ri’ xk’ut wi k’iyalaj uwach taq cholb’al chak ri’, jacha’: Eri ajchajinel are awachib’il, ri GREAT, ri q’atel b’anow k’ax ruk’ nik’aj uwach ri’.

Eri Tzubán, xuya’ ub’ixik che chi’ xetatb’en wi e jun mil chi ak’alab’ rech pa taq tinamit, xa’ jun chi ke ri kicha’ik.

“Konojel ri taq ala taq ali che kekowin chik kechomanik, eri ajq’atol tzij chi ke xkil juntir ri kekowin che ub’anikr i’”, xcha’ Tzuban.

Eri Arnulfo Jiménez utatanol ri Anderson, xub’ij eri utzalaj taq no’jk’aslemal ya’tal chi ke are kub’an che ri ak’al ri’ kuterenb’ej ri karechik’aj ri’.
k’a pa 2009 xmajtaj pa Sololá ri nab’e cha’em rech ri Ak’al Nima K’amal b’e Wokajil Ajchajil Tinamit ri’, rech te k’u ri’ xopan kicha’ik pa taq tinamit ri’. K’a pa 2009 ri’ pa 2017 e k’o 2 mil ak’alab’ taq ala taq ali ri’ e tatb’enaq ri’.

Eri utaqim ri cholb’al chak ri’ are rech ketatb’en konojel ri ak’alab’ e rech taq ronojel tinamit pa we amaq’ ri’.