Eri q’atenik b’anow k’ax rumal ri PNC are wa’ kuya’ utzijob’exik chi ke le ak’alab’ xuquje’ chi ke ri winaq rech Parrochoch pa Purulha

346

Eri K’amal b’e rech Q’atenik k’ax, rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit, José Antonio Tzuban xuya’ utzijol che ri e Ajtaqo’ninel rech ri Q’atel b’anow k’ax rech ri Comisaría 52, k’o jun nim ilb’anik xub’an kuk’ ri taq ak’alab’ chi rij le chomanik tzijob’enik kub’an kuk’ le winaqilal rech Parrochoch pa le juyub’ tinamit rech Purulha.

Pa le molin ib’ ri’ xek’oji wi e 350 taq ak’alab’ xuquje’ ri 135 nan tat ri’, chi’ k’ut xtzijob’ex wi chi ke ri ub’anikil K’amow ib’ ri’, jeri’ utzijol xuya’o ri José Antonio Tzuban.

Pa le ilb’anik ri’ k’o atz’iyaq xjach chi ke ri xek’oji chi’ xuquje’ eri taq ak’alab’ xetatb’enik pa upaxixik taq piñatas jeri’ pa taq le etz’anem xb’antaj chi’ xuquje’ k’o jun loq’ kalb’em k’u’x xya’taj chi ke chi’.

Xuquje’ eri K’amal b’e rech ri Q’atel b’anow k’ax rumal ri’ PNC, xk’oji chi’ ri Taqanel rech ri subestación rech Purulha, ri rajchak ri Capellanía rech Ajchajil Tinamit xuquje’ ri Cocodes rech chi’.

“Eri winaqilal chi’ sib’alaj xkimaltyoxij che ri Wokajil Ajchajil Tinamit k’o etz’anem xuquje’ ki’kotemal xkiya’ chi ke ri taq ak’alab’ chi’, rumal xtzijob’ex chi ke utzijolil rech uk’aslemalil katinamit ri’, rumal k’ut majun taqawokajil opaninaq chi’”, xcha’ ri Tzuban.