Eri rajchak ri Gobernación xuya’ ri K’uttijonik rech Ub’anikil Chak ri’

533

Eri K’amow ub’e ri Recursos Humanos pa le uchakunib’al ri Jachakunb’al rech K’iyemal Ub’anikil Chak ri’ are xuwok uwach ri K’uttijonem rech Ub’anikil Chakunem are wari’ xya’taj chi ke ri e ajchak rech pa uk’u’x ri Ministerio rech Gobernación ri’.

Eri k’amal b’e rech Recursos Humanos ri’, Etel Sabrina Granados xuya’ jun utzalaj k’ulem chi ke ri achijab’ ixoqib’ e ajno’jchakunel ri e rech uwach ri wokaj kuwach rajchak ri Gobernación ri’ xuya’ k’ut jun na’tib¿al chi ke rech xek’oji pa le k’uttijonik ri’ chi rij ri’ le xketa’maj ri’.

Are uwach ri k’uttijonik ri’ xya’taj ri’ ri tzijob’enik ri’ “Ub’antajil Chakunem ri’”, ruk’ jun molaj taq k’utb’anik xb’antaj ri’ ruk’ uq’ojomanik ri Marimba Kaibil Balam xuquje’ ruk’ jun q’ojomanik rech taq Villancicos.

Eri uwach taq ri ilb’anik ri’ are ri k’amow ib’ ruk’ ri k’uttijonik xya’taj ri’ rumal ri Jachakunb’al rech Desarrollo Laboral che ri karaj are kutzukuj utzalaj taq ub’anikil rech xya’ chi ke konojel rajchak ri Ministerio rech Gobernación.