Eri Taqawokajnel xopan pa jun nim molinik kech ri Ajchomanel rech Utaqawokajil ri B’anol Taqanib’al ri’

72

Eri ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, kuk’ ri uviceministros xe’opan pa le nab’e molinik kuk’ ri Comisión rech Gobernación rech ri Wokajil B’anol Taqanib’al pa Amaq’ pa we junab’ ri’, chi’ k’u ri’ xe’uk’utu wi chi kuwach ri jumulaj rajchak ri’, rech xuya’ pa k’utik ri ucholchak upatan ri’.

Pa le k’utub’al cholchak ri’, eri Rivas Lara sib’alaj xuya’ ub’ixik che are kaya’ na uchuq’ob’il ri tzukunem chi rij taq kamisanik b’anom kumal ri jumolaj b’anol k’ax ri’, kumal ri ajtoq’inel pwaq, ri kakeleq’aj winaq ri’, ri e ajk’ayin awan kunab’al ri’ ruk’ k’ayin jastaq maj pa usaqil ri’, xuquje’ rech kakojik ri cholb’al chak rech q’atenik b’anoj k’ax makaj ri’ are tzijob’enik ya’tal chi ke ri e k’ak’al winaq e alab’om alitom ri’ xuquje’ rech kakojik ri ch’ob’otal chak rech q’atenik b’anoj k’ax pa taq ja chi kuxo’l ri e achalalil ri’, xa’rumal are wa’ ri qas katajin kak’ulmataj pa we nimatinamit ri’.

Ministro 3 Comision Gobernacion UCN 

“Pa we q’ij ri’ e k’o 100 chi cholchak rech ya’olchajinik kojom ri’, are rech kaq’atexik kuwach ri nik’aj b’anol k’ax kamisanik ri’, k’o 50 chi tzukunik b’anom chi’ pa nimatinamit xuquje’ k’o nim ya’olchajinik b’anom pa taq kak’ulmataj wi ri nim b’anoj k’ax ri’” xcha’ le taqawokajnel ri’.

Xuquje’ xuya’ ub’ixik che kab’an na ri Nimkomon chomanik pa taqawokajil rech kak’ex uwach ub’anikil ri  Wokajil Japache’ Tz’apib’al ri’, rech kakititz’i ta chik kib’ ri e ajpache’ chi’ rumal ri’ tajin uch’ob’ik keyak oxib’ chik japache’ ri’.

Eri kayakik ri japache’ ri’ are kab’an ri’ ruk’ utob’anik ri komon taq tinamit xuquje’ jun chi ke are kek’ob’ wi ri ixoqib’ e tz’apil pache’ ri k’o taq kal kuk’ chi’. Eri ukab’ chik are rech keya’ chupam e ajpache’ ri man nim ta kimak kib’anom ri’.

Ministro Citacion UNE

Aretaq xk’is ri riqb’al ri’, eri taqawokajnel rech ya’olchajinik pa we amaq’ xuya’ pa k’utik chi kuwach ri ajb’anol taqanib’al rech ri bancada Unidad Nacional rech ri Esperanza (UNE), e are xya’taj utzijoxik chi ke jas le ub’antajik kamik ri Ministerior i’, rech te k’u ri’ xkib’ij che nimalaj ketob’anik ruk’ rech kakitzukuj ri upwaqil rech tojb’al uchak patan ri rajawaxik che, rech kunimaj b’a’ ub’anik uchak upatan ri’.

  • Nota: Wendy Alvarez.
  • Fotografías: Jorge Ranchos. 
Swiffy Output
COMPARTIR