Eri Taqawokajnem xuquje’ ri Wokajil Tijonem pa komonb’al kakib’an ya’olchajinik pa taq Tijob’al ri’ | #RutaPaís2032

320

Are taqim uya’ik ya’oltob’anik chi ke ri ak’alab’ xuquje’ ri q’apoj alab’om alitom rech ri wokajil tijonem ri’ are wa’ xuya’ ub’ixik ri Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara xuya’ ub’ixik che k’o ya’olchajinik kaya’ na chi ke e 100 tijob’alil pa we amaq’ ri’.

“Eri uq’ijol ri b’anow tijonem are kamajtajik pa le waqxaqib’ q’ij rech enero rumal ri’ pa komonb’al ri’ kuk’ ri q’atb’altzij rech ri Wokajil Tijonem ri’ rech pa komonb’al kilik jawchi’ che tinamit kaya’ wiri xuquje’ pa uk’u’x nimatinamit ri’”, xcha’ ri Rivas Lara.

Eri e ajchajil amaq’ tinamti ke’esax pa le ya’olchajinik ri’ pa oxib’ ik’

pa le chomam chik eri tob’anik rech ya’olchajinik winaqilal ri’ rumal ri’ Ministerio rech ri Defensa xchomatajik che pa jo’lajuj q’ij ri’ jacha’ uk’ulmatajik b’anow k’ax ri’ jeri’ xqaj uchuq’ab’ ri’.

“Kutun b’a’ rib’ ruk’ ri xk’ulmataj pa le ya’b’al uchuq’ab’ ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’, jacha’ ri uchomaxik uloq’ij ri mil 300 chi radiopatrullas ri’, eri 50 chi ch’ich’ che ri xya’taj pa ub’anikil tzukunik, eri choclhak rech yakon ja pa we amaq’ tinamit che chomatal chik kajaq uchakuxik ri’, are kub’an che pa no’jimal kamajtaj kesaxik b’ik ri wokajil e ajchajil amaq’ ri’ xuquje’ are wa’ kak’is pa nab’e oxib’ ik’ rech ri 2018”, xcha’ ri Rivas Lara.

K’o ri’ le wujq’axb’al pa Migración ri’

Chi rij wari xta utzijol we k’o ri’ ri wujilal rech wujq’axb’al chi rij ri’ xuya’ utzijol che k’o ri’ k’i ri wujilal ri’ che ri tajin kata kumal ri e ajkojol rech ri’ pa taq nik’aj chik nimatinamit ri’ xuquje’ pa le ik’ rech abril k’o ri’ jun millón rech k’o ri kaya’taj chi ke ri winaqil e aj iximulew ri’.

“Rumal taq ri k’isb’al q’ij rech k’isb’al taq juanb’ ri’ e k’i ri winaqil xkita resaxik ri wujq’axb’al ri’ rumal ri’ pa le majb’al rech we jun junab’ ri’ are kaqamaj resaxik nik’aj chik ri’ rech k’o ri kaya’taj chi ke ri winaq tinamit, rumal ri’ k’o nik’aj chik jachakunb’al che ya’tal wiri xuquje’ are rech ya’tal taj kesax kumal nik’aj chik winaq ri’ rumal k’ut ruk’ jun b’anikil k’o nim k’ax kakib’an chi ke ri winaq pa le resaxik le wujilal ri’”, xcha’ ri Rivas Lara.