Eri UNESCO Iximulew xujach ri nab’e Tijob’al MOST ri’

382

Are xwok uwach juna tane’ ruk’ jun ya’talil rech k’uttijonem pa le uya’ik uchuq’ab’ ri chak patan rech b’anow k’amow b’e pa tinamit ri’, eri Tijob’al MOST ri’, are katijonik chi ke ri alab’om alitom ri e k’o pa taq wokajil rech k’ak’al winaq ri’, rech taq ajno’jchakunelab’ pa taq nimatijonem ri’, rech taq ajpatanelab’ pa taqawokaj pa tinamit ri’ xuquje’ rech pa taq komon winaqilal ri’ xuquje’ rech pa komon e ajchomanelab’ ri’, rumal ri’ we kamik ri’ xjaq uwach pa jun b’anow unimaq’ij rumal ri la Organización rech taq Naciones Unidas rech ri B’anow Tijonem, rech Saqil Eta’mab’al pa Ub’antajil ri’ (UNESCO).

Eri Tijob’al ri’ are k’o chi’ pa Iximulew ri’ jacha’ tane’ rech jun b’anow uchomaxik ri k’axk’olil k’o pa tinamit ri’ chi kuwach chi kuxo’l taq ri k’ak’al winaq ri’, jeri’ xuya’ ub’ixik loq pa le riqb’al ib’ ri’ rumal ri’ viceministro rech Prevención Axel Romero.

“Are taqim chi rij ri b’anow taq ch’ob’onik ri’, are rech pa jikomal kab’an retaxik ub’anikil ri chak patan pa tinamit ri’ rech utzalaj ub’anik ri kachomaxik pa le ub’antajil taq ri chomab’alil, ri cholchak xuquje’ ri ch’ob’otal chak patan kuk’ ri alab’om alitom ri’”.

Kokik winaqilal pa le chomab’al ri’

“Eri qas kaqaj uj kaqachakuj uwach eri ub’eyal uchak upatan ri Escuela MOST rech e are jun kekojik pa taq le chomanik ri’ ri winaqilal rech e are jun pa le q’aten b’anow k’ax ri’, man junam ta ruk’ ri ya’olchajinik che ri katajin unimaxik uwach rumal ri taqawokaj ri’, eri ub’antajil ri q’atel b’anow k’ax ri’ eri uj tajin kaqatzijoj ri’ chi rij wari’ eri konojel ri winaqilal k’o ri’ jun kitob’anik kakiya’o chi rij ri’” xcha’.

“Kojtajin k’ut che utzijoxik kuk’ taq ri nan tat che rajawaxik e are ri’ kakitzijoj kuk’ taq kalk’uwal ri’, xuquje’ kuk’ ri cholchak patan rech ri cooperación internacional ri’, kuk’ ri nimatijob’al pa le ya’el tob’anik pa el b’anow tzukunem ri’, jeri’ kuk’ ri e ajpoq’sal meb’il q’inomal ri’ pa taq ub’anikol ri cholchak pa tinamit ri’ xuquje’ jeri’ kuk’ ri winaqilal e aj iximulew ri’ pa konojelil ri’, rech junam uchomaxik kaqab’an ri’ pa le uwokik uwach jun nimcholchak rech kanimaxik pa aninaqil, pa nik’ajil xuquje’ pa najil q’ij ri’ rech qonojel kaqachakuj uwach ri’” xcha’.