Eri Viceministro kub’ij: Eri K’exnik pa le PNC are rech kanimax uwach retaxik b’anow chak patan ri’

297

Eri viceministro rech seguridad, Kamilo Rivera, xuya’ utzijol che ri k’exnem xb’an chi ke ri k’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), are rumal kanimaxik retaxik uwach kichak patan xuquje’ rech e k’o k’ak’ taqanel k’amal b’e pa le wokajil ri’, rumal are wa’ katajin che ub’anik pa le Ministerio rech Gobernación ri’.

“K’o jun nimalaj etab’anem xb’antaj pa we ik’ ri’ pa le uchak patan ri wokajil ri’ rumal ri’ xb’an ri k’exnik pa le wokajil ri’ kuk’ kak’exik rajchak e ajchajil tinamit ri’”.

Eri Rivera xuya’ utzijol eri reqale’n ri K’amal b’e rech ri PNC, pa uk’exel ri Nery Ramos, are xoksax ri Erwin Rolando Tzi Juárez, en k’u ri’ a Nery Benito Hernández, are xok che ukab’ k’amal b’e ri’, pa uk’exel ri Erwin Mayen Veliz xuquje’ maja’ na kakoj ri k’ak’ K’amal b’e rech ri Investigación Criminal ri’, pa uk’exel ri Stu Velasco.

“Aretaq ka’opan kak’exik ri k’amal b’e pa le wokajil ajchajil tinamit are k’o nim kupatanij pa le kakojik k’ak’ ajchak e k’amal b’e ri’ pa le ucholchak rech ri wokajil ajchajil tinamit ri’ pa we amaq’. Rumal ri’ sib’alaj kaqamaltyoxij chi ke ri e ajchak che ri keb’e pa uxulanem ri’”. Xcha’.