Sib’alaj naj xek’oji pa nima k’ax pa nima b’is ri kab’lajuj winaq e ajb’inisaxel pa jun xik’ach’ich’ e erelwinaq b’ik ri’ ri xeqaj pa kiq’ab’ e wuqub’ ajb’anol k’ax kamisanik ri sib’alaj xkita ja’, q’aq’elja’b’al rech ri xik’ach’ich’ ri’ xesax pa k’ax ri’ xuquje’ rech xk’am b’ik pa le Aeropuerto Internacional “La Aurora” ruk’ ri taqanel rech ri’ rech te k’u ri’ kab’e cho kaj rech kranij b’ik rib’ ri’.

Eri xik’ach’ich’  xraqataj pa jun ub’eyal k’olib’al pa le ropanb’alil xik’ach’ich’ ri’ pa taq ri lajuj kajb’al rech kasaqarik ri’ aretaq xmajtaj ri b’anow k’ax ri’, aretaq sib’alaj xkiraq kichi’ sib’alaj xeyoq’onik nik’aj b’anol k’ax ri’ ri pa ch’a’wb’al xkita panoq ja’, q’aq’elja’b’al rech te k’u ri’ chik ok’owinaq panik’aj kajb’al eri nik’aj b’anol k’ax ri’ xkijach jun chi ke ri winaq kichapom kuk’ ri’ che ri sib’alaj xpe ranima’ ri’.

Xe’opan ri jalajoj taq wokajil ajchajinelab’ ri’

Eri wokajil sak’ajil taq ajchajinel rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit xuquje’ rech ri Wokajil Ajchajil Amaq’ ri’ ri kab’ixik kena’w pa le ya’olchajinik jacha’ wari’ xuquje’ ruk’ jun ajq’axaltzij xsolwachij k’a pa le CCI.

Eri najtib’e’m chi’ k’o jun nimalaj k’axk’olil xuya’ chi’ rumal e nik’aj b’anol k’ax are tajin xkib’ij che k’o k’ax k’o kakikamisaj ri’, k’o jun nimalaj xib’al ib’ xkipetisaj ri’ xuquje’ xkipetisaj jun nimalaj xib’al ib’ ri’ aretaq xkib’ij che k’o jun poq’sab’al xkikoj pa le xik’ach’ich’ ri’.

Rumal ri’ xetaq ri e ajchajinelab’ xkikorlij chi’ kumal ri eqa’lenelab’ rech ri División rech Investigación rech K’aqb’alil rech ri DIDAE – PNC ri’, ri kik’amom b’ik kuk’ jun tz’i’ K-9 no’jisam che uraqik k’aqb’alil ri’.

K’o jun loq’ winaq xkamisax ri’

Eri ajq’axel ub’ixik ri’ kech nik’aj b’anow k’ax ri’ aretaq kakilo che we katotaj ri’ ri q’aq’elja’b’alch’ich’ ri man xnimax ta kitzij ri’ ruk’ jun b’iw b’anow k’ax ri’ rumal ri’ xkikamisaj k’ut jun utzwinaq che ri kichapom kuk’ ri’.

Aretaq xilotajik che k’o jun utzwinaq xkam k’ut xuquje’ eri q’atb’altzij e ajchajinelab’ xe’ok pa le xik’ach’ich’ ri’ rech xkichomaj xkito’o ri winaq pa kiq’ab’ nik’aj b’anol k’ax ri’.

Aretaq xe’esax ri winaq pa kiq’ab’ nik’aj b’anol k’ax ri’ pa aninaqil ri’, are xkechb’ej ri’ aretaq nik’aj b’anol k’ax kita ketaq b’ik kuk’ ri e ajkunanel ri’ rech kakesaj ub’ixik ri xkamik.

K’o xechapataj ri’

Te k’u ri’ chi kijujunal nik’aj b’anol k’ax xechap ri’ rech te k’u ri’ xe’esax b’ik pa le xik’ach’ich’ ri’ xuquje’ rech xeponab’ qaj cho taq ulew ri’ xuquje’ xyut kib’ab’ chi kij xaq xu’ wiri’ kesik’in chik xuquje’ rech te k’u ri’ chi kij xeqaj loq ri ajb’inisaxel cho taq ulew ri’ sib’alaj q’alaj chi ke che k’o nimalaj k’ax xib’al ib’ xkiraqo ri’.

K’o xraqik, k’o xesaxik xuquje’ k’o poq’sab’al xq’atataj ri’

Eri konojel ri winaq e ajb’inisaxel ri’ xuquje’ are wa’ k’o pa ya’olchajinik ri’ kumal ri eqa’lenelab’ e antiexplosivos rech ri DIDAE tajin xkitaq b’ik ri’ jun ajno’chakunel rech kutor xuquje’ rech kuqupij ri ch’a’wb’alil ri’ xuquje’ chi’ k’u ri’ ko’k ri jun tz’i’ K-9  ruk’ ri k’amel rech pa b’anow tzukunik pa le xik’ach’ich’ ri’ chupam xuquje’ chisaq che rech kurilo jawchi’ k’o wi ri poq’sab’al ri’ che xuquje’ rech chisaq che ri xik’ach’ich’ ri’.

Xopan ri Ministerio Público

Pa uk’isb’al ri’ eri Ministerio Público xopan che ukolik retal uwikiq’ab’ nik’aj b’anol k’ax ri’ xuquje’ k’o kachib’al nik’aj b’anol k’ax ri’ xkesaj xuquje’ rech xe’opan che kilik le wianq xekamisax chi’ pa le b’anow k’ax ri’.

Eri esal rachib’al b’anow k’ax ri’ are k’o jun nim Uwujilal kaya’taj che ri Aeropuerto “Ri Aurora” ri’

Ronojel ri b’im chik ucholajil pa nab’e ri’, are wa’ uwachinik ri jun resab’al rachib’al releq’axik jun xik’ach’ich’ e b’ik erelwinaq ri’, are rech taqim uya’ik jun utzalaj uwujilal pa ropanb’al pa uwachulew ri’ che ri ropanb’al ri xik’ach’ich’ ri’ k’o jun utzalaj b’anow ilonem tajin kuya’o pa le ub’anikil ri’.

Eri b’anow chakunem ri’ are rech kakub’isaj uwach ri ya’olchajinik tajin rumal ri taqawokaj rech Iximulew ri’ pa taq le b’anow kichak kipatan ri wokajil e ajchajil amaq’ xuquje’ tinamit pa we amaq’ ri’.