Eri wokajil ajchajil tinamit xekowin che kichapik b’anow k’ax kib’i’ “Nik’aj Buitres”

471

Are wa’ uwach uchak patan ri tzukunik xb’an kumal ri Comando Antisecuestros rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), ri are wa’ xnajtib’ jun junab’ ri’ ruk’ utob’anik ri Ministerio Público, xb’antaj kowinem xeq’atexik jun molaj b’anol k’ax kakeleq’aj winaq kib’i’ ri’ “Nik’aj Buitres”, che ri xkib’an ri k’ax ri’ pa taq Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Santa Rosa xuquje’ pa Uk’ux’ Nimatinamit Iximulew ri’.

Eri jun molaj b’anol k’ax ri’ kab’ixik k’o wuqub’ winaq xkikamisaj ri’, kab’ixik eri taqanel kech are ri a Hubin Sarceño Godoy, jun chik ub’i’ kab’ixik “ri buitre” xuquje’ ri a Byron Sarceño Godoy, uq’ab’em ub’i’ ri’ “ri chato” xuquje’ eri jun molaj b’anol k’ax e oxlajuj chi winaq e k’o chupam ri’, e k’o jo’ob’ eqa’lenel rech ri PNC, kab’ixik ri are xetob’anik che keleq’axik b’ik ri winaq ri’, pa taq le k’olib’al ya’olchajinik che ri kojom kumal ri’.

Pa konojel ri’ xechapataj e 17 chi ke pa jun b’anow tzukunik ri’, pa jalajoj taq k’olib’em ri’, e k’o ri’ e 225 chi eqa’lenelab’ rech ri PNC kuk’ 38 ajq’atol tzij xechapow kech ri’.

Eri viceministro rech seguridad, Ricardo Guzmán, xuya’ ub’ixik che pa le tzukunik xb’antaj ri’ e k’o jo’ob’ winaq xta’ uwach kik’aslemal ri’ ruk’ oxib’ b’anow taq elaq’ ri’, rumal are wa’ b’anow k’ax kichomam chik kakib’an jun molaj e b’anol k’ax ri’.

Eri Stu Velasco, Subdirector rech Investigación Criminal, xuya’ ub’ixik che are rech xb’antaj kowinem xechap nik’aj b’anol k’ax ri’ ruk’ wa’ tajin uya’ik uchuq’ab’ ub’eyal kichak patan ri Comando Antisecuestros ri’, man xaq pa le xchomaxik ri’, xane’ pa le b’anow kitzukuxik ri’, rumal k’ut e jo’ob’ e ajchajil tinamit e k’o ri’ che ri xechap loq.

Eri nik’aj taqanel chi ke jun molaj b’anol k’ax ri’ k’o ri’ a Hubin Sarceño Godoy, alias “ri buitre” xuquje’ a Byron Sarceño Godoy, alias “ri chato”; kuk’ nik’aj ex agentes Antonio Florian Aldana, Julio Canseca, Víctor Sandoval, Milton Cortez, Wuilson Obdulio García xuquje’ kuk’ nik’aj chik winaq ri’ a Misael Cruz Sarceño, Jimmy Poitan, Leonel Ordoñez, Hilebardo Yanes, ri Diny Acosta, Adrian Sarceño, al Mirian Matías xuquje’ al Wendy Medrano.