Eri Wokajil PNC: xutz’aqatisaj 21 ujunab’ chik pa le ya’olchajinik chi ke winaqilal ri’

634

 

Pa le 15 rech julio ri’ xtz’aqat 21 ujunab’ aretaq xmajtaj kakojik ri nab’e puq eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamti (PNC), are wokotal uwach kumal taq e q’apoj taq alab’om alitom pa konojel ri’, chi’ k’u ri’ xmajtaj ri ya’olchajinik pa uxo’l taq b’e ja pa tinamit rech pa jalajoj uya’ik nimanem ri’, rech pa le kachajixik ri winaqilal e a iximulew ri’.

We jun puqil eqa’lenelab’ ri’, pa konojel e k’o 1 mil 123 chi eqa’lenelab’ ri’, chi ke e k’o e 160 chi alitomab’ kuk’ ixoqib’, konojel kesam chik kiwujlal rech ri urox q’attijonem pa jikomal ri’, eri winaqil tinamit pa taq le q’ij ojer kanoq sib’alaj xkikajmaj rilik wari’, man xaq ta rumal wa’ ruk’ jun k’ak’ rachib’al e ajchajinelab’ ri’ xane’ are rech xkimol ri winaqil rech xechoman chi kuwach ri’, eri wokajilal ri’ are xoksaxik ruk’ ri juchb’al ri Acuerdos de Paz pa 1996, xuquje’ are rumal k’ut chi’ xk’is wi’ kuwach ri Ajchajil Tinamit rech Ojer ri’ (PN), che ri xepataninik pa taq le uq’ij ri b’anow ch’ojinem pa we amaq’ ri’.

Eri Comisario, Marlon Cardona Alfaro, ri are jun xk’oji pa le nab’e puqil ri’, kana’taj che ri etab’anem xb’an che rech ri tijonem xresaj ri’, k’o kowilaj taq tijonem eta’manik xb’an chi ke kumal ri e ajtijoxel e aj iximulew ri’ xuquje’ kumal ri Guardia Civil Española, chi’ k’u ri’ pa le k’amow ib’ chi kuwach kuk’ ri kachib’il xkub’ kanima’ ri’.

“Eri e ajtijoxel ri’ sib’alaj k’ow katijob’exik xb’an kumal, chi k’u ri’ qas xetijon chi rij jas utak’ab’axik xb’an pa taq le kojb’al rech ri tijonem chi ke, ri kib’ik kuk’ taq ri winaqilal xuquje’ ri utzalaj kilik kapatanixik kakib’an chi ke taq ri winaq ri’. Kana’tij che ri b’anow taq eta’manem ri’ are xb’an pa taq chaq’ab’ ri’, pa taq nimaq’ab’ ri’”

Eri Cardona Alfaro, are kamik ri K’amal b’e rech ri Tijob’al rech Tijob’enik kech Taqanelab’ Ajchajil Tinamit ri’, xuquje’ are le kutz’aqatisaj 21 ujunab’ katajin che chak patan ri’ pa le 15 rech julio ri’, aretaq xtaqataj pa jalajoj taq tinamit pa we amaq’.

Chi uxo’l taq ri kana’taj che ruk’ q’ututem b’isonik ri’ rumal kana’taj che le atz’iyaqb’al xkoj ri are aretaq xk’oji che ajtijoxel aretaq jun ik’ chik k’o pa le Tijob’al rech ri zona 6 ri’, jeri’ sib’alaj xkikajmaj aretaq xkilo kuk’ ri rachib’il pa le nab’e ri’ xkil uwach ri k’ak’ atz’iyaqb’alil rech xkikojo aretaq xeb’e pa chajinik pa uxo’l taq tinamit e aj PNC chik, rumal k’ut xk’aman chi ke ruk’ le atz’iyaqb’al saqsoj ti’xar rilik rech ri xkikoj ri ojer PN, rumal ri’ man k’ot pa kachomab’al ri’ ri jun k’ak’ uwach chik rik ri xuk’ex uwach taq ri’.

“Aretaq xujok pa le Tijob’alil ri’ man k’ot atz’iyaqb’al rech xaqakoj tane’ rech rilik uj ajtijoxel rech ajchajinel tinamit ri’, rumal k’ut k’a te ri’ xmajtaj b’ik ri nab’e uwach ri puq ajtijoxel ri’, aretaq xok’ow jun xya’ ri atz’iyaq chaqe, man k’ot retal ta ri’ chiqij, juntir e nima’q ri’, man rumal ta ri’ pa amaq’el k’ut k’o jun ajt’isom quk’ ri’, rumal ri’ xb’an retaxik rech te k’u ri’ xub’an chaqij ri’” xcha’ ri ajtzijol rech ri’.

Eri Cardona Alfaro xuya’ ub’ixik che ri PNC xk’extaj uwach ri’ are sib’alaj pa utzilem ri’, eri qas xk’am uwach chi’ chi ke ri e ajtijoxel are kesam chik uwach ta tijob’enik ri’ rech xya’taj chi ke xe’ok che eqa’lenel ri’, rumal ri’ pa le wokajil ri’ pa jalajoj uwach taq tijob’enik kesam chik ri eqa’lenel pa le uya’ik uchuq’ab’ ri utz ilonem pa le kanimaxik ri winaqila ri’.