xjuch’ ri nuk’chomab’al rech q’atel b’anow k’ax pa kajmuch’ (80) tinamit rech pa we amaq’ ri’

689

Ruk’ ri ub’eyal cholchak ri’ rech q’atel b’anow k’ax ri’,e ri Viceministro rech Gobernación, Axel Romero xjuch’ uwach ri nuk’chomab’al rech cholchak Convivimos, ri are kuya’o rech kakoj rumal ri Mercy Corps, ruk’ ut’ob’anik ri Agencia rech ri Estados Unidos rech ri desarrollo Internacional (USAID).

Chupam taq ri cholchak xkoj ri’ k’o ri ya’talil rech kaq’atexik ri uk’ask’olil tinamit kuk’am chuwach ri b’anow k’ax xuquje’ ri ya’talil chi ke ri k’ak’all winaq ri’ rech keko pa taq le etz’anik kojpa’ ri je’lalil, ri b’anow taq etz’enb’al, ri tijonem, ri q’axal taq tzijolil, ri utzwachil xuquje’ ri nuk’wokaj winaqilal ri’.

 “Are wa’ uwachinem b’anom tijob’al chuq’ab’ chak, are wa’ sib’alaj k’o yab’al utzil kuya’ chi ke ri ajwinaqixel kuk’ ri  e ajpatan b’anol chak pa taq ri komonb’al winaqilal ri rajawaxik ya’b’al nim ilonem chi ke ri’” xcha’ ri Romero.

ruk’ tz’aqatil  ub’anikil ri’

Rumal ri’ eri Peter Loach, K’amal b’e rech Convivimos, xuya’ ub’ixik che “k’a pa le ub’anikil ri Convivimos rech q’atel b’anow k’ax k’o ri’ jun tz’aqatil ub’anikil ri’, ri are kuya’ uchuq’ab’ ri wokajil ajya’olchajinik ri’ xuquje’ ruk’ ri uk’aslemam ri’, chi’ k’u ri’ eri ujuch’ik ri nuk’chomab’al ri kutun rib’ chi uchi’ ri kab’lajuj (12) chi cholchak ri k’isim chik uwach xuquje’ k’o wuqub’ (7) chik ri katajin uchakuxik ri’.

Pa k’isb’al rech, eri cholchak ri’ are kub’an upatan ri’ pa taq ri kajmuch’ (80) taq le tinamit rech uq’ab’tinamit rech Villa Nueva, Amatitlán, Mixco, San Miguel Petapa, Villa Canales xuquje’ pa Iximulew ri’ xuquje’ eri Viceministerio rech Q’atel B’anow K’ax, rech ri Ministerio rech Gobernación, xuquje’ are jun chi’ ri Asociación Fe y Alegría, ri Fundación Esfuerzo xuquje’ Prosperidad (FUNDAESPRO); ri Facultad Latinoamericana rech Ciencias Sociales (FLACSO) ; xuquje’ ri Instituto rech Enseñanza rech ri Desarrollo Sostenible (IEPADES).