Aretaq xk’is le riqb’al ib’ pa le Nimataqawokaj rumal ri ukab’ k’amal b’e amaq’ Jafeth Cabrera, pa le Nimaja rech K’amal b’e amaq¿, eri Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, xuya’ utzijoxik che k’o jun cholchak rech ya’olchajinik kakoj pa le Nima K’ayib’al pa Jocotales rech ri zona 6 rech pa nimatinamit ri’, are wa’ xuya’ ub’ixik aretaq tajin xb’an k’ax chi ke ri e ajk’ayib’ chi’ kumal nik’aj molaj b’anol k’ax kakitoq’ij pwaq chi’ ri’.

 “Eri cholchak ri’ are xmajtaj ukojik chi’ k’a pa le wuqq’ij kanoq, aretaq xaqato utzijol ri b’anow k’ax xb’an chi ke ri e ajk’ayib’ chi’, rumal ri’ xtaq ukojik ri ya’olchajinem chi’ rech kajach pa jumul chik ri uk’olib’al k’ayib’al chi’”, xcha’ ri Rivas Lara.

Ri xuquje’ ri are xub’ij che eri tzukunem xmajtaj chi rij ri’ sib’alaj katajin na rech kach’ob’ik chinaq ri qas xib’anow ri k’ax toq’inik pwaq chi ke chi’ pa le nim k’ayib’al rech pa Jocotales ri’.

Ri b’anow tzukunem chi rij ri’

Xuquje’ eri taqawokajnel ri’, Rivas Lara, xutzijoj che ri keb’ rajchak ri Ministerio rech Gobernación k’a xb’an k’ax chi ke xekamisaxik, sib’alaj xmajtaj jun nimalaj tzukunem chi rij ri’ rech kach’ob’ik chinaq xeb’anow k’ax chi ke xuquje’ rech kechap ri’ chinaq ri xkamisan kech ri’.

 “Sib’alaj qeta’m k’ut jawchi’ xek’aq wi xa’rumal eri xekamisax wi chi la’ k’o sib’alaj k’ax kamisanik katajin ri’ xuquje’ k’o chik tzukunik katajin chi rij ri’ rech kamol uwach juntir utzijolil rech rech kach’ob’ik qas chinaq xeb’anow ri k’ax kamisanik ri’”, xcha’ ri Rivas.